• Google Streetview

Start herinrichting N411 Utrecht-Bunnik

BUNNIK In opdracht van de provincie Utrecht is aannemer Mourik infra b.v. begonnen met de voorbereidingen voor de herinrichting van de provinciale weg N411, het gedeelte tussen de kruising met de Mereveldseweg (Utrecht) en de Van Zijldreef (Bunnik). De werkzaamheden voor de herinrichting zelf worden in de periode augustus-december 2019 uitgevoerd.


Doel van de herinrichting is het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze doorgaande provinciale weg en op de parallelweg waarbij rekening wordt gehouden met natuur, cultuurhistorie en recreatie in het gebied.

De herinrichting van de N411 betreft de volgende verkeers- en natuurmaatregelen op en rond de N411:

Reconstructie van de aansluiting Achterdijk inclusief fiets/-voetgangersoversteek en de plaatsing van verkeerslichten ter vervanging van de bestaande aansluitingen Oud-Amelisweerd en Achterdijk en parallelwegoversteek. Verbreding van de langsparkeerstrook aan de zuidzijde van de weg ter hoogte van de Rhijnauwenselaan. Verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km per uur op het wegvak tussen buurtschap Vechten en bebouwde kom Bunnik. Maatregelen ter verbetering van het comfort en de veiligheid voor fietsers op de parallelweg. Bijdragen aan het Natuur Netwerk Nederland ter hoogte van Vechten, inclusief faunapassage voor kleine dieren tussen noord- en zuidzijde van de weg.

De maatregelen zijn opgenomen in een inrichtingsplan voor de N411. Meer informatie over het plan en de maatregelen is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/n411

PLANNING Nadat in januari het werkterrein is ingericht, kunnen de voorbereidende werkzaamheden beginnen. Een overzicht van de werkzaamheden:

Februari 2019 (in de week van 25 februari (voorjaarsvakantie))
Bomenkap langs N411 rondom de kruising N411/Achterdijk, om plaats te maken voor de reconstructie van het kruispunt. Aanbrengen van zand aan de noordzijde van de N411, ter hoogte van restaurant Vroeg; het zand dient als voorbelasting van de grond om deze stevig genoeg te maken voor het nieuwe kruispunt.
Maart en april
 Verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven.
Augustus t/m december
Uitvoeren van de herinrichting.

VERKEERSHINDER/WEEKENDAFSLUITINGEN De voorbereidende werkzaamheden (februari t/m april) geven weinig hinder voor het verkeer en de omgeving. Het verkeer kan altijd passeren, al dan niet met beperkte verkeersmaatregelen.
Bij het uitvoeren van de herinrichting vanaf augustus tot en met december 2019 zal er periodiek wél hinder zijn. Om de overlast te beperken, worden de werkzaamheden waarvoor de N411 moet worden afgesloten voor doorgaand verkeer, geconcentreerd uitgevoerd, in drie weekenden. De exacte uitvoeringsdata en -tijden zijn nu nog niet bekend maar worden tijdig gecommuniceerd richting aanwonenden, bedrijven en weggebruikers.