Spullen voor rommelmarkt Werkhof?

Wij hopen u uiteraard ook deze editie weer veel mooie spullen te kunnen aanbieden. Kijkt u voor ons mee op zolder, in uw schuur, kasten of garage? U kunt uw spullen inleveren op de volgende zaterdagen van 10 - 12 uur: 27 juni, 4, 11, 18 en 25 juli, 1, 22 en 29 augustus bij de fa.Hogendoorn, Oostromsdijkje 7. Meubelstukken kunt u op dezelfde inzamelzaterdagen van 10- 12 uur brengen naar de fam. Bos, Leemkolkweg 4, Werkhoven. Het aanleveren van spullen kan alleen op bovenstaande data en tijden. Het is een mooie traditie om jaarlijks tien procent van de opbrengst van de rommelmarkt te schenken aan een bijzonder, lokaal initiatief. Welke dat is voor 2015 blijft nog even geheim, wordt vervolgd.