• Tijdens de carnavalsintocht in 2015 werd er al aandacht besteed aan de inloopspreekuren buiten het gemeentehuis.

    Agnes Corbeij
  • Ivan de Gier van de gemeente houdt al een jaar om de week een spreekuur in de Huiskamer van Odijk

    Agnes Cobeij

Spreekuur over wonen en leven

ODIJK/BUNNIK Verschillende publieke organisaties organiseren samen een inloopspreekuur op twee locaties: Bibliotheek Idea Bunnik en de Huiskamer van Odijk. De gemeente, wijkagenten, Vitras Maatschappelijk werk, het Centrum voor Elkaar, Jongerenwerk De Schoudermantel en Woningcorporatie Portaal staan dan klaar voor alle vragen over wonen en leven. Het eerste spreekuur wordt gehouden op dinsdag 3 januari.

Sinds begin 2015 hebben de publieke organisaties al een inloopspreekuur in de Huiskamer van Odijk, dat goed bevalt. Dankzij het burgerinitiatief Bruisend Bunnik is nu ook de weg naar de kern Bunnik gevonden. Door de bijeenkomsten van Bruisend Bunnik zijn meer partijen bij elkaar gebracht.

NIET ZOEKEN Alle inwoners van de gemeente Bunnik zijn welkom om ter plekke hun vraag te stellen. Ze hoeven niet meer uit te zoeken naar welk loket ze moeten gaan met hun vraag, want tijdens het inloop-spreekuur is alles op een plek te vinden. Zoals bijvoorbeeld de wijkagent. Vragen over veiligheid in het algemeen, beveiligen van de woning of het starten van een WhatsApp buurtgroep, worden hier meteen beantwoord.

Ook Portaal is aanwezig, waardoor de link meteen gelegd kan worden naar een buurtconflict of vragen over de huurwoning. De mogelijkheid om eens rustig te overleggen met iemand van maatschappelijk werk over bijvoorbeeld school, regelingen of werk is elke maand aanwezig. Heeft u ideeën over de openbare ruimte, het openbaar groen of wilt u samen met de buurt iets ondernemen en heeft u daar de gemeente of de wijkregisseur voor nodig?

Of wisselt u wellicht graag eens van gedachten met een beleidsadviseur van het Sociaal Domein van de gemeente. Dat kan allemaal in dit inloopspreekuur! Omdat ook Jongerenwerk de Schoudermantel aanwezig is, zijn ook jongeren van ongeveer 9 tot 21 jaar welkom  om hun vragen te stellen of met ideeën te komen.

KLANTGERICHT Het doel van een gezamenlijk inloopspreekuur is om inwoners van de gemeente Bunnik klantgericht en op locatie tegemoet te komen. Zonder afspraak mag iedereen het spreekuur binnenlopen om daar een vraag te stellen. Gemeenteambtenaar Ivar de Gier heeft ervaring met werken vanuit de Huiskamer van Odijk. Hij is er blij mee. "Het is laagdrempelig. Zonder bureaucratie willen we de mensen helpen, want we kunnen erg snel schakelen omdat alle partijen daadwerkelijk bij elkaar zitten."

Ook hoeven burgers hierdoor niet te zoeken naar een loket. "Het is voor de burger niet altijd overzichtelijk bij welke partij hij moet aankloppen met een vraag. Ook is er tijdens het spreekuur ruimte voor meningen, idee-en en initiatieven van inwoners van de gemeente Bunnik."

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp noemt het gezamenlijk inloopspreekuur 'een prachtig initiatief'. "Wij willen als gemeente waar mogelijk onderdeel van de samenleving zijn en zelf de stap zetten naar de inwo-ners. Ik ben daarom trots dat zoveel publieke organisaties samen dit inloopspreekuur gaan houden. Zeker omdat het initiatief hiervoor helemaal vanuit de medewerkers zelf is gekomen."  

PRAKTISCH Het eerste spreekuur is op dinsdag 3 januari. Daarna elke eerste dinsdag van de maand, in de bibliotheek in Bunnik van 17.00 tot 19.00 en in de Huiskamer van Odijk van 19.00 tot 21.00 uur. Het spreekuur is gratis. De eerste keer is op 3 januari en dan is het spreekuur iets korter, tot 20.00 uur, vanwege de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bunnik.