• Pedagogisch medewerkers Karin van den Berg en Lia van der Heijden geven de peuters alle ruimte te spelen en zich te ontwikkelen.

    Margriet Hunse

Spelen bij Kruimeltje

BUNNIK Ingespannen zit Quinten een tekening te maken voor zijn moeder, want ze is ziek. "Ze heeft keelpijn" zegt hij schuchter. Zijn buurvrouw heeft een nieuwe techniek ontdekt door een vuist vol krijtjes tegelijk over het papier te bewegen, zo schiet het lekker op. Aan de overkant wordt druk getimmerd met hamers en heel kleine spijkertjes.

Margriet Hunse

VERSCHILLENDE NIVEAUS "Wij bieden activiteiten aan op verschillende niveaus", zegt pedagogisch medewerker Lia van der Heijden. "We kijken naar de ontwikkeling van een kind en passen daar het materiaal op aan. De kinderen die dat kunnen maken dus een ingewikkelder werkje dan de kinderen die nog niet zo ver zijn."

UITDAGINGEN "Veel ouders kiezen voor een kinderdagverblijf voor hun peuter, maar meer dan bij kinderdagverblijven kijken wij naar de ontwikkeling van kinderen" legt senior pedagogisch medewerker Renee van Otterlo uit. Doordat de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar loopt, ligt de nadruk minder op de verzorging maar meer op ontwikkeling. "We bieden meer uitdagingen, waardoor achterstanden in ontwikkeling, spraak of motoriek vroeg worden gesignaleerd. Samen met de ouders wordt dan bijvoorbeeld besloten om een fysiotherapeut of logopedist in te schakelen." Ook heeft Kruimeltje een gestructureerde dagindeling, om goed aan te sluiten op daginvulling op de basisschool.

KINDEROPVANGTOESLAG Het pedagogisch klimaat op peuterspeelzalen heeft zich de afgelopen 10 jaar sterk ontwikkeld. Er zijn educatieve programma's ontwikkeld voor peuters. Maar ook de pedagogisch medewerkers krijgen de nodige bijscholing. Maar er is meer veranderd. De peuterspeelzalen vallen net als kinderdagverblijven, onder de regeling voor de kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen dus een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten.

AUTOOTJE Intussen is het stil geworden in het lokaal, de kinderen knutselen een spin. Als de spinnen liggen te drogen is het tijd om liedjes te zingen in de speelruimte. Omdat Otto de hulpkabouter van de dag is, mag hij het eerste liedje kiezen. Hij kiest het liedje van het autootje, en het moet zwart zijn. Vervolgens heeft Feline een verzoek voor een roze autootje met glittters dat haar naar opa en oma rijdt. Tijdens het zingen over een rood autootje vindt Daan het tijd om er een brandweerauto bij te pakken. Dat is de aanleiding om een liedje over de brandweer te zingen. De kinderen blussen elkaar en leidsters Lia en Karin vol overgave.

MAANDACTIVITEIT Elke maand organiseert Kruimeltje, onderdeel van Kind&Co, een speciale activiteit voor de kinderen. Op de Beursvloer van 9 september is een aantal nieuwe contacten gelegd die dat mogelijk maken. Op 10 en 12 oktober komt de gespecialiseerde muziekdocent Marie-Paule Thijssen peutermuziek geven, van 10.00 tot 10.30 uur. Kinderen en hun ouders die niet naar de peuterspeelzaal gaan, zijn van harte welkom om ook mee te komen doen. Maar ook op andere dag kunnen belangstellenden komen kijken. De ingang van Kruimeltje is te vinden tussen de Anne Frankschool en DUO aan de Pastoor Heggelaan in Bunnik. Meer informatie is te vinden op www.kmnkindenco.nl/psz/peutergroep-kruimeltje.