Sociale trainingen voor ieder kind van 6 tot 12 jaar

ODIJK Alle kinderen van 6 tot 10 jaar oud krijgen vanaf komend schooljaar de mogelijkheid deel te nemen aan Rots & Water trainingen. Deze trainingen hebben als doel de kinderen sociale vaardigheden aan te leren om sociale problemen - zoals pesten, uitsluiting en seksueel grensoverschrijdend gedrag  - te voorkomen. De gemeente pakt hiervoor de rekening op.

Agnes Corbeij

LEEFTIJD Stichting Jeugdwerk Bunnik geeft al een aantal jaren Rots en Watertrainingen voor kinderen van 10 tot 12 jaar, in de Schoudermantel, achter het gemeetehuis. Dat blijft zo. Volgens het college is de vraag naar deze trainingen echter het grootst in de jongere leeftijdsklasse. De trainingen zijn bedoeld als preventieve zorg, die zwaardere en duurdere zorg op de lange termijn kan voorkomen. Daarom wil het college er een algemene voorziening van maken.

Basis voor het voorstel is de Jeugdwet. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg voor jeugdigen en hun ouders. Het Centrum voor Elkaar van de gemeente heeft hier een belangrijke rol in. Dat is de plek waar ouders en jongeren aan kunnen kloppen voor hulp en advies.

INZETTEN Het college stelt in het voorstel dat de jeugd het in Bunnik goed doet, maar dat er op het gebied van psychosociale problematiek minder goed gescoord wordt. Daar wil de gemeente, onder meer met deze trainingen, iets aan veranderen. In de Beleidsagenda Sociaal Domein 2015-2018 van de gemeente Bunnik staat ook dat steviger wordt ingezet op preventie.