Sociale huur bouwplan Weerdenburg mag niet worden afgekocht

In 2013 hebben de kinderen Van Echtelt, die op de hoek van de Weerdenburgselaan met de Herenstraat in Werkhoven, samen het plan Weerdenburg ontwikkelen, een afkoopovereenkomst met de gemeente gesloten. Dit omdat het plan relatief te klein is voor sociale woningbouw. Voor de afkoop moet flink in de buidel worden getast. Voor een woning van 2 ton moet 26.000 euro in een fonds worden gestort, voor een woning van 2,5 ton loopt dit op tot 41.000 euro.

Deze afkoopovereenkomst was inmiddels verlopen. Vandaar dat deze vraag opnieuw aan de gemeenteraad moest worden voorgelegd. Gezien de huidige tekorten op de sociale woningmarkt wil de gemeenteraad deze afkoopsom echter niet opnieuw mogelijk maken.

Tijdens het Open Huis van 10 september vonden de raadsfracties dat er recente cijfers beschikbaar moesten komen. Ook wilde men dat de gemeente informatie ging inwinnen bij woningcorporaties. De bevindingen van wethouder Zakee zijn dat er absoluut vraag is naar sociale huurwoningen. Gemiddeld komen er in deze gemeente 38 tot 39 reacties op een woning. De benodigde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt in Bunnik 4,8 jaar. Ook in Werkhoven is gebleken dat er een grote vraag ligt. Voor de sociale huurwoningen op de Delteijklocatie kwamen veel reacties binnen. Tegenover de gemeente Bunnik hebben woningcorporaties Lekstede Wonen en Portaal recent laten blijken in principe - en onder bepaalde voorwaarden - interesse te hebben in de bouw van sociale huurwoningen op dergelijke kleine locaties. Hierop werd het voor de fracties duidelijk dat ook plan Weerdenburg sociale woningen moet krijgen.

Vervolgens wilde de wethouder van de fracties horen of het percentage van 25 woningen per hectare mocht worden losgelaten. Voor plan Weerdenburg is de woningdichtheid opgerekt naar 28,9 woningen. Harry Kager (CDA) zei hier in principe terughoudend mee te willen zijn. "Maar misschien in dit geval - het is namelijk een klein plan - en gekoppeld aan een voorwaarde van sociale huur, zou het bij plan Weerdenburg kunnen." Jacqueline Sweerts (Liberalen) zou er voor dit plan wel over willen nadenken. Henny Mourits zei namens P21 dat ze hier niet zonder meer mee akkoord gaat: "In principe gaan we uit van 25 woningen. In dit geval zullen we het uiteindelijke plan afwachten."

Het bouwplan kende in een eerder stadium 15 woningen. Het plan dat nu bij de gemeente ligt bestaat uit 18 woningen. Het is nog niet duidelijk of de gemeenteraad met de verdichting gaat instemmen. Volgens deze gegevens zouden er op plan Weerdenburg vijf sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. (KJ)