• Het pand Koningslaan 7a en 7b wordt gesloopt en vervangen door een nieuwe 2-onder-1-kap.

    Agnes Corbeij

Sloop en bouw op Koningslaan

BUNNIK Er zijn plannen om het dubbele woonhuis met de adressen Koningslaan 7a en 7b te slopen en even verderop een nieuwe 2-onder-1-kap woning te bouwen. De gemeente is van plan de benodigde omgevingsvergunning te verlenen. Het ontwerpbesluit ligt tot 14 september ter inzage.

 

Marijke Dekker

 

Het uit 1963 daterende dubbele woonhuis (7a en 7b) ligt ten zuiden van de Knapschinkel, een rijksmonument dat bestaat uit de boerderij uit 1678 met een woongedeelte (7) en een bedrijfsgedeelte dat in de 19e eeuw een keer is herbouwd, en een veestal uit 1885 (de beide schuren zijn inmiddels tot woonhuis verbouwd en hebben als adres 7c).

SLOOP Het pand met de adressen 7a en 7b wordt binnenkort gesloopt en daarvoor in de plaats wordt circa 50 meter van de huidige plek een nieuwe 2-onder-1-kap woning gebouwd, ongeveer 36 à 37 meter ten oosten van de monumentale boerderij. Door de bouw van het nieuwe pand zal De Knapschinkel vrij komen te liggen en volgens de gemeente beter zichtbaar zijn.

MONUMENT Hoewel het dubbele woonhuis nu nog verbonden is met de veestal, maakt het geen deel uit van het monument, en heeft het geen monumentale waarde. Omdat het op hetzelfde perceel ligt, valt het pand wel onder de bescherming van het rijksmonument. Om die reden zijn bij de besluitvorming de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Gedeputeerde Staten, Monumentenzorg en de Welstandscommissie betrokken geweest. Alle instanties hebben positief geadviseerd.

BESTEMMINGSPLAN Wel wijkt het bouwplan af van het huidige bestemmingsplan 'Buitengebied Bunnik 2011', waarin wordt bepaald dat het hoofdgebouw uitsluitend mag worden gebouwd ter plaatse van de bestaande woning/hoofdgebouw. Omdat de twee nieuwe woningen op een andere plaats zijn gepland, wat in strijd is met het bestemmingsplan, is een binnenplanse afwijking nodig om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen. Inmiddels heeft een landschapdeskundige een positief landschapsadvies afgegeven. Ook voldoet de aanvraag aan de overige voorwaarden van de afwijkingsmogelijkheid. Voorwaarde is wel dat de oude woningen gesloopt moeten zijn voordat de nieuwe woningen bewoond mogen worden.

GESCHIEDENIS De geschiedenis van De Knapschinkel gaat terug tot 1678, toen de dwarshuisboerderij werd herbouwd op de plek waar zes jaar eerder de oude boerderij was verwoest. In 1680 kreeg Hendrick van Utenhove, eigenaar van Nieuw Amelisweerd, ook De Knapschinkel in zijn bezit, dat samen met de beide landgoederen in de 19e eeuw werd verkocht aan Paulus Willem Bosch van Drakestein (1771-1834), ondernemer en burgemeester van Utrecht.

Een van zijn nazaten, Jhr. Mr. Carolus Petrus Johannes Bosch van Drakestein, verkocht De Knapschinkel in 1884 aan Adriana van Wijk, die een jaar later met Gerrit van de Vecht trouwde, overgrootvader van huidige eigenaar Huib van de Vecht.

De Knapschinkel werd tot 1962 bewoond door de familie Van de Vecht, die in 1963 verhuisde naar het destijds nieuwe huis naast de boerderij. Na ruim 30 jaar leegstand hebben Huib en Jeanneke de oude boerderij laten renoveren en wonen daar sinds 1998. De gerenoveerde schuren (7c) en het dubbele woonhuis (7a en 7b) hebben andere eigenaren.De stukken liggen nog tot 14 september ter inzage.