Sint komt niet per boot

Feest in Dorpshuis met Sint en Piet

Alle kinderen van Odijk zijn vanaf 14.30 uur welkom in het Dorpshuis. Om 15.00 uur komt Sinterklaas aan en begint het feest, dat een uur zal duren. De kinderen kunnen hun eigen kunsten laten zien bij de pietengym en mee swingen met de danspieten. Uiteraard is er iets lekkers en er is ook een verrassingsact, voor jong en oud. Wees allen welkom.

Pont

Dat Sinterklaas niet met de Pont van het Landschap komt, zal even wennen zijn. Vorig jaar september, tijdens een informatieavond over de aanleg van de natuurvriendelijke oevers, werd er door inwoners van Odijk nog gevraagd of de aankomst van Sinterklaas door de schuine oevers niet in het geding zou komen. De burgemeester zelf antwoordde destijds: "Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat Sinterklaas gewoon over de Kromme Rijn naar Odijk kan komen."

De gemeente heeft dan ook bij het Dorpshuis gevraagd of er een steiger nodig was voor Sinterklaas en zo ja, waar deze zou moeten komen. De organisatie van het sinterklaasfeest had echter al een andere insteek bedacht.

Blubber

Birgit Jongerius is een van de organisatoren: "De boot is heel leuk, maar het heeft ook nadelen. De oever van de Kromme Rijn is vaak heel blubberig, waardoor Sinterklaas, de burgemeester en de kinderen tot hun enkels in de blubber staan. Ook komt iedereen daarna tegelijk aan bij het dorpshuis, waardoor er lang gewacht moet worden voor de deur. Ook weten nieuwe inwoners de plek van de aankomst vaak niet goed te vinden."

Om deze problemen op te lossen, werd besloten het dit jaar iets anders aan te pakken en niet te vragen verder te overleggen over een steiger. De kinderen zijn vanaf 14.30 uur welkom in het Dorpshuis en Sinterklaas komt om 15.00 uur. Birgit: "We hopen dat de mensen daardoor gefaseerd binnen zullen komen, wat minder onrust geeft." Deze nieuwe werkwijze wordt uiteraard geëvalueerd en daaruit zal blijken of Sinterklaas volgend jaar wel weer over het water komt of niet. (AC)