• Deze oproep leverde goede input

    Kuun Jenniskens

Simpele vorm van burgerparticipatie is succesvol

BUNNIK Levert burgerparticipatie effectieve verkeersmaatregelen op? Dat is de vraag die de gemeente zich stelde bij de evaluatie van de aanpak van het kruispunt de Grote Laan met de Tolhuislaan. Het antwoord is dat deze vorm van burgerparticipatie een groot succes is. Het leidt niet alleen tot een effectieve maatregel, maar ook tot een groot draagvlak.

Kuun Jenniskens

 

Mensen vonden de kruising onveilig, regelmatig werd bij de politie gemeld dat er kleine ongelukken plaatsvonden. Omdat de Tolhuislaan toch aan onderhoud toe was, wilde de gemeente de gelegenheid aangrijpen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

VERKEERSBORD Om de weggebruikers zelf mee te laten denken zijn er in 2014 vlak voor de zomervakantie op het kruispunt borden geplaatst door de gemeente. Met daarop de simpele tekst "Meedenken over veiligheid deze kruising? www.bunnik.nl". Er komen 30 reacties binnen op de oproep. In augustus neemt het college een besluit over de te nemen maatregelen: de Tolakkerlaan wordt een fietsstraat en het kruispunt een voorrangskruispunt. Al in oktober 2014 is de verandering uitgevoerd en twee weken later is de feestelijke opening.

DRAAGVLAK Dankzij het burgerparticipatietraject was er een groot draagvlak voor de nieuwe fietsstraat gecreëerd. Maar is het ook een effectieve verkeersmaatregel gebleken? Dat bekeek de gemeente door opnieuw contact op te nemen met de inwoners die eerder hun mening hadden gegeven. Daarvan is 84% tevreden over de veiligheid van de nieuwe situatie. Gebruikers vinden de kruising overzichtelijker, vanaf de Grotelaan gezien is het duidelijker geworden dat je voorrang moet verlenen. Het is ook een fijn wegdek om over te fietsen, zeggen gebruikers. En de Tolhuislaan zelf is veiliger geworden voor fietsers. Als minpunt wordt nog wel aangegeven dat de verlichting nog te wensen over laat en de heg op de hoek nog steeds te hoog is.

GEEN KLACHTEN De wijkagent meldt sindsdien geen klachten meer te hebben gekregen dat de weg gevaarlijk zou zijn. Verkeerskundigen van de gemeente Bunnik zijn het kruispunt gaan observeerden en hebben daarbij gelet op het verlenen van voorrang, de snelheid en hoe verkeersdeelnemers rekening met elkaar houden. Zij constateren dat weggebruikers in de nieuwe situatie meer veilig gedrag vertonen dan voorheen.

SIMPEL Over deze nieuwe vorm van burgerparticipatie is gepubliceerd in bladen over overheid en innovatie. Ook baarde het opzien in het tijdschrift Publab - een lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein van de Hogeschool Utrecht. Ook hier wordt melding gemaakt van de eenvoud; " Geen participatieplan, geen bijeenkomsten met een externe voorzitter, geen inzet van social media. Maar een doodgewoon verkeersbord met een oproep om te participeren. Dat er 30 mensen hebben gereageerd is toch mooi; dat participatie zo simpel kan zijn."