• Juf Sonny neemt samen met Jennifer en Hendrik de nieuwe waterpomp en beekloop in gebruik. Het water komt van 20 meter diep.

  Richard Thoolen
 • Op een tekening waren alle sponsors vermeld die financieel bijgedragen hadden aan het project.

  Richard Thoolen
 • Moeders van de kerngroep onthullen het kunstwerk dat voorzien is van de sponsornamen.

  Richard Thoolen
 • De waterpomp en de beekloop zijn prachtig aangelegd.

  Richard Thoolen

Schoolplein verder vergroend met water

WERKHOVEN In september 2017 werd het idee om het schoolplein van de Delteykschool te vergroenen voor het eerst geopperd tijdens een ideeënavond van Groen aan de buurt. Nu, anderhalf jaar later, is de laatste fase van het project gereed en is het vergroende schoolplein in haar volle glorie geopend.

door Richard Thoolen

IDEE Docente Sonny Verboeket stond aan de basis van de vergroening. Sonny:,,Ja, maar ik heb het zeker niet alleen gedaan. Enthousiaste ouders en kinderen hebben geholpen met het maken en uitwerken van de plannen." Deze ouders en kinderen lieten hun creativiteit niet weerhouden door budgettaire beperkingen en stelden een prachtig ontwerp op dat verder uitgewerkt werd door Paul van Eerd van Buro Buiten Ruimte. Om alles te realiseren bleek het ter beschikking gestelde budget zwaar onvoldoende. Moeder Loes:,,Ja, wie zou dat gaan betalen? Het geld dat we van Groen aan de Buurt kregen was eigenlijk een aanmoedigingsprijs. Om het gehele plan te laten slagen konden we twee dingen doen: zorgen dat de totale kosten omlaag gingen en zorgen voor meer budget."

VELE HANDEN Ouders, leerkrachten en leerlingen gingen actief meewerken. Er werden machines en gereedschap ter beschikking gesteld, Hierdoor gingen de kosten omlaag. Aan de andere kant werd er extra budget verkregen door het zoeken en vinden van sponsors. Directrice Corine Flapper:,,Wij zijn de sponsors zeer dankbaar, want zonder hun bijdrage was het nooit gelukt." Maar ook de kinderen deden erg hun best. Via een sponsorloop, boekenmarkt en een pleinfeest werd ook veel geld opgehaald.

FASES In november 2018 werd de eerste fase van het nieuwe schoolplein opgeleverd. Er verschenen houten klimtoestellen, een klauterheuvel, een prieel, een tunnel, bankjes en veel verschillende planten. Kinderen konden alvast ontdekken, verstoppen, beestjes zoeken en veel beleven op hun nieuwe schoolplein. Op fase 2, een handmatige waterpomp en een beekloop, moesten ze tot na de winter wachten. Deze werden vorige week feestelijk geopend en in gebruik genomen.

OPENING In het bijzijn van alle docenten en leerlingen van de Delteykschool, ouders, Madeleine Borst (Beleidsadviseur Sociaal Domein), Michiel Anten (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en sponsors werd door Jennifer en Hendrik uit groep 1/2B gezwengeld aan de waterpomp tot het heldere water begon te stromen. Borst:,,We zijn als gemeente trots op wat er hier gerealiseerd is. Een project dat grotendeels door ouders tot stand is gebracht en op een speelse manier kinderen bewust maakt over water." Anten:,,Dit is water dat afkomstig is van de Utrechtse Heuvelrug en waarschijnlijk al meer dan 100 jaar onder de grond heeft gezeten. Het bevindt zich op een diepte van 20 meter, dus het kan even duren voor het aan de oppervlakte komt. Het oppompen van dit water is geen verspilling maar uh..verspeling! Nadat het door de beekloop is gestroomd wordt het weer terug gegeven aan de grond." Juf Sonny:,,Het is een grote aanwinst voor ons schoolplein. Ik ben trots dat het allemaal gelukt is en wil iedereen van harte bedanken die hier geld, tijd of energie in gestoken heeft."