Schade jaarwisseling toch hoog

In de jaren voor 2009 was de kostenpost vernielingen rondom de jaarwisseling veel hoger, met bijvoorbeeld 21.000 euro in 2007-2008. Maar sinds 2009 ging het relatief goed, met een gemiddelde van 1750 euro per jaarwisseling. Dit jaar is de schade vastgesteld op 4950 euro. De reden hiervan is niet bekend, aldus gemeente en politie. De enige mogelijke verklaring zou zijn het gebruik van zwaarder vuurwerk.

In een informatienotitie aan de gemeenteraad schrijft de gemeente op 22 januari: "Overigens is de landelijke tendens dat er overal wat meer schade is ontstaan dan de jaren ervoor. Er zou sprake zijn van zwaarder vuurwerk wat ook meer schade aanricht bij oneigenlijk en verkeerd gebruik."

Het is wel heel opvallend dat bijna alle schade is aangericht in Odijk, met 12 verkeersborden en 9 (delen van) prullenbakken of hondenpoepbakken. In Bunnik gaat het volgens de schouwlijst van de gemeente om twee verkeersborden, in Werkhoven om één bord. Volgens de politie was de schade in voorgaande jaren meer verdeeld over Bunnik en Odijk. Zeer waarschijnlijk is één groep jongeren verantwoordelijk voor de totale schade. De politie weet echter niet om wie het gaat.

De gemeente zegt in de notitie dit jaar te zullen spreken met de verschillende instanties om te bezien hoe deze schades beperkt kunnen worden, door een bepaalde vorm van toezicht of andere preventieve acties. (AC)