• Arie Viskil bij het laadpunt voor elektrische auto‘s bij het gemeentehuis

    Kuun Jenniskens

Samen bouwen aan Bunnik; fiets als vervoermiddel van de toekomst

ODIJK Lijsttrekker Arie Viskil van P21, een samengaan van PvdA, GroenLinks en onafhankelijken en de grootste partij, wil Bunnik zelfstandig houden, zodat de gemeente zelf zeggenschap houdt over wonen, zorg en groen.

 

"Hoe kunnen we als Bunnik onze eigen broek ophouden?”, is een belangrijke rode draad bij het raadswerk van Arie Viskil. “Daarom hebben we in maart vorig jaar met de hele raad die motie aangenomen over ‘substantiële’ woningbouw. Als we in forse aantallen gaan bouwen voor de regio, kunnen we als Bunnik zelfstandig blijven.” Arie legt uit dat een kleine gemeente zoals Bunnik, in de nabijheid van een grote stad, het risico loopt geannexeerd te worden. “Dat hebben we gepareerd, we hebben ook de bestuurskracht om het alleen te doen. Dit betekent dat we als Bunnik zelf onze beslissingen kunnen blijven nemen, en dat we dat in verbinding met onze inwoners kunnen blijven doen.”

ZORG Die verbinding met eigen inwoners is op meer vlakken van belang, aldus Viskil: “Op het gebied van de zorg moeten we dichtbij onze inwoners staan. We hebben onze zaken netjes op orde. We zitten er dicht op. In een kleine gemeente als Bunnik kunnen we bijvoorbeeld mensen die eenzaam zijn, makkelijker opsporen. Het is hier lastiger om in de anonimiteit te verdwijnen.” Arie Viskil begint over mantelzorgers: “Die geven wij jaarlijks een ‘douceurtje’ (een bedrag van 100 euro, red.), bedoeld als erkenning, als schouderklopje. Voor hen moeten we als overheid meer mogelijk maken. Ik denk bijvoorbeeld aan woonvormen waarbij mensen elkaar helpen - door woningen te splitsen. Hier moeten we met de samenleving over in gesprek.” P21 wil bij de huishoudelijke zorg scherp letten op de prijs-kwaliteitsverhouding: “Elders in het land hadden veel gemeenten boter op het hoofd door te laag te gaan zitten met de prijs. Dat gaat ten koste van kwaliteit en arbeidsvoorwaarden. Zo doen we dat in Bunnik dus niet. We willen dat mensen netjes via de CAO worden betaald.”

APPARTEMENTEN “Voor onze autonome groei moeten we tot 2015 1325 woningen extra bouwen. Omdat er meer alleenstaanden komen, neemt het aantal huishoudens toe. Dat wordt een hele toer om voor elkaar te krijgen.” P21 denkt vooral aan appartementen en kleinere woningen. “We gaan voor starters en senioren bouwen, zo hopen we doorstroming te realiseren bij de eengezinswoningen.”

Viskil meent dat we compacter moeten gaan bouwen. “We zijn met steeds meer mensen op de aardbol. Als we het groene en dorpse karakter willen behouden, is het nodig om te stapelen. Wij denken dan aan maximaal 4 bouwlagen.” P21 wil niet in plantsoenen bouwen en ook geen flats neerzetten. “Bunniks wonen is wonen met zicht op groen. Hier zijn al veel hofjes met een groen binnenterrein, volgens dat karakter kunnen we Bunnik verder inrichten.”

PAAR DUIZEND De motie heeft het over ‘substantieel’ bouwen. Hoeveel is dat? Viskil noemt 1000 tot 5000 woningen, daarvan zijn 500 woningen voor inbreidingen. Hij noemt het gebouw De Gaarde als referentiekader, vanwege de naar achter springende bovenste bouwlaag. Viskil denkt aan een paar honderd appartementen op het terrein van Van Dam. Maar P21 is tegen een nieuw industrieterrein ten zuiden van A12. Waar moet Van Dam dan heen? “Er staat veel leeg in de regio, en uit gesprekken met BHIK blijkt dat het animo van Bunnikse bedrijven niet zo groot is.” Viskil nuanceert: “P21 is ook voor wonen. Dus stel dat het lukt om woningen te bouwen op de locatie van een vertrekkend bedrijf, dan kan een nieuw bedrijventerrein een goede oplossing zijn.”

WINDMOLENS Deze verkiezingen is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. P21 wil dat nieuwbouw in zijn geheel gasloos wordt. Windmolens is een lastig punt: “Wij denken dat we hier samen met Houten en Wijk bij Duurstede en Zeist naar moeten kijken. In Bunnik zou het langs de A12 kunnen, net voorbij Odijk richting Veenendaal. Maar ook windparken in zee zijn een prima oplossing.” Van 'kale'zonnevelden is Arie Viskil niet zo gecharmeerd: “Het is zonde van de grond. Dit moet je pas doen als alle daken van woningen en bedrijven, maar ook geluidswallen, vol liggen met zonnepanelen.”

FIETS Wat de mobiliteit betreft wordt de fiets hét vervoermiddel: “Dit betekent dat we veilige fietspaden creëren en dat er goede fietsroutes komen naar de stad, het Science Park, en de scholen. Ons station moet een goed OV knooppunt worden, zodat we comfortabel met het openbaar vervoer en de OV fiets kunnen reizen.” Verder wil P21 dat de drie woonkernen 30 km zones worden. Misschien ook wel fietsstraten waarbij de auto te gast is. “We gaan in elk geval niet zomaar een bord met 30 km neerzetten. We gaan echt goed kijken naar de veiligheid van fietsers, kinderen en voetgangers.”