• De Rijnseweg in het Langbroekerweteringgebied

    Kuun Jenniskens

Ruimte voor fietsers op Rijnseweg

ODIJK De fietsstroken waren te smal waardoor er over de drempels, midden in de weg en zelfs in de bermen werd gefietst. Om de Rijnseweg veiliger te maken is in overleg met bewoners besloten meer ruimte te geven aan fietsers in plaats van het autoverkeer. Door de fietsstroken te verbreden en te voorzien van rode strook met belijningen lijkt het wegprofiel smaller lijkt en dat zal de veiligheid verbeteren. Ook is een groot deel als 30 km weg ingericht.