• Rob Veenbrink is al bijna 20 jaar schipper van Sinterklaas in Bunnik.

    Agnes Corbeij

Rob vaart de Sint al zo'n 20 jaar

BUNNIK De reden dat de intocht van Sinterklaas in Bunnik elk jaar ontzettend veel publiek trekt, is de aankomst per boot. En niet zomaar een boot, maar de Pont van het Landschap. Deze Pont vaart de Sint al zo'n twintig jaar, na de landelijke intocht, direct door naar Bunnik. Al die jaren treedt Rob Veenbrink uit Odijk op als schipper.

Agnes Corbeij

Rob werkt sinds 1985 bij het Utrechts Landschap. Hij groeide op in Bunnik en heeft een groot netwerk. Het was de Club van 13, samen met Drumfanfare Victoria, die hem benaderde in de jaren 90.

"De Pont van het Landschap vaart sinds 1995. Een paar jaar later, ik weet niet meer precies wanneer, werd mij gevraagd om Sinterklaas te varen met de Pont. Dat vond ik een heel goed idee. Dat wil ik graag doen voor de Bunnikse gemeenschap." Daarvoor werd de Sint in Bunnik nog over de weg vervoerd. "In een roze cadillac, meen ik mij te herinneren."

ALTIJD ZELF Rob heeft ook nauwe contacten met kaasboer Jan van Manen, die veel organiseert rondom de intocht. "Ik ken hem al 40 jaar, nog uit de tijd dat hij met paard en wagen door de straten ging met kaas en melk." Ook al zijn er meer schippers die varen met de Pont van het Landschap, deze tocht doet Rob altijd graag zelf. "Het is druk langs de kade en we willen geen ongelukken. Ook vind ik het leuk om te doen."

Nooit ging het mis, al was er wel eens een kink in de kabel. "Een jaar of vier geleden, werd de motor van de Pont gestolen, de dag voor de intocht." Gelukkig was er een reservemotor aanwezig, waardoor de intocht gewoon door kon gaan.

IJSBAAN Komende zaterdag is het weer zover, dan vaart Rob de Sint weer - dit jaar vanuit Dokkum - naar Bunnik. Rond 14.00 uur komt hij aan, bij het witte bruggetje ter hoogte van de ijsbaan. De stoet gaat langs het plein aan de Langstraat, waar gedanst wordt op de wagen. Om vervolgens naar de kerk te lopen, waar het feest gevierd wordt.

Een groter verhaal over Rob als schipper staat deze week in de papieren versie van de krant en de e-paper.