Rijkswaterstaat wil duizenden bomen extra kappen voor de Ring Utrecht

REGIO De Kerngroep Ring Utrecht is verbaasd en verontwaardigd over de plannen van Rijkswaterstaat om nog liefst 28 hectare (meer dan 40 voetbalvelden) meer groen te kappen voor de verbreding van de Ring Utrecht (A12/A27).

De Kerngroep, waarin Utrechtse bewoners-, natuur- en milieuorganisaties samenwerken, vindt dat het hard tijd wordt om te stoppen met het geldverslindende project. Met de gemeente en de provincie vindt zij dat dit het moment is om te kiezen voor een effectief bereikbaarheidsplan voor de regio, waarbij flink wordt geïnvesteerd in fiets en openbaar vervoer.

De plannen voor de verbreding van de Ring dateren al van bijna tien jaar geleden. Al die tijd heeft het rijk halsstarrig vastgehouden aan de verbreding van de A27 tot twee keer zeven rijstroken. Naast een toenemende verkeersoverlast voor de stad Utrecht betekent dit een nieuwe aanslag op het natuur- en recreatiegebied Amelisweerd.

De Kerngroep heeft tegen het in 2016 vastgestelde Tracébesluit beroep aangetekend bij de Raad van State. Behandeling van het beroep is uitgesteld, in afwachting van het oordeel van het Europees Hof over de Nederlandse stikstofwetgeving.

Foutje: 28 hectare vergeten

Afgelopen vrijdag maakte Rijkswaterstaat plots bekend dat na de zomer een nieuw Tracébesluit ter visie komt te liggen, omdat nu ineens zou blijken dat er nog liefst 28 hectare groen extra (duizenden bomen) langs het hele tracé moet wijken voor werkterreinen en tijdelijke rijstroken. Dit betekent dat de bijkomende verkeersoverlast en het verlies aan groen voor mensen in wijken als Lunetten, Hoograven en Rijnsweerd, in het voorgaande proces helemaal niet is meegenomen.

Flora en fauna

De Kerngroep vraagt zich daarnaast af of de gevolgen voor flora en fauna in dit gebied nu wel zijn geïnventariseerd en meegenomen. Rijkswaterstaat rept in haar persbericht over compensatie, maar geeft zelf al toe dat er na aanleg niet genoeg ruimte is om alle bomen weer in het gebied terug te planten. Ook duurt het jaren voordat het nieuwe groen in de buurt komt van de huidige kwaliteit.

Heroverwegen

Wat de Kerngroep betreft, is dit nieuwe Tracébesluit een goed moment om het hele proces eens te heroverwegen. Nut en noodzaak van deze verbreding zijn niet bewezen, ook omdat het alternatief van verbreding binnen de bestaande bak in Amelisweerd tot twee keer zes rijstroken en een maximum snelheid op de ring van 80 km/uur nooit serieus is meegenomen.

De Kerngroep pleit ervoor dit nu wel te doen. Een oplossing binnen de bak is minstens €500.000.000 goedkoper. Dit geld kan goed worden gebruikt voor de door zowel gemeente als provincie gewenste schaalsprong voor openbaar vervoer en fiets.