• Wethouder Jorrit Eijbersen deelt gebak en koek uit aan de fractie van het CDA

    Kuun Jenniskens

Rem nodig op spaarpot gemeente

ODIJK Omdat het college pas net is aangetreden, staan de financiële gevolgen van het coalitieakkoord nog niet echt op papier. Vandaar dat de behandeling van de Kadernota - dat is het stuk dat de begroting voor 2019 voorbereid - tijdens de raadsvergadering van 5 juli snel kon verlopen. Pas bij de Begrotingsbehandeling in november volgt meer helderheid over cijfers. Wel is duidelijk dat er een rem moet komen op de spaarpot van de gemeente.

Kuun Jenniskens

Er moet een rem komen op de Algemene Reserves - dat is de spaarpot van de gemeente. Deze daalt van 11 naar 8 miljoen euro. Dit houdt een daling van 30 procent in. Om daar paal en perk aan te stellen, komen er afspraken hoeveel deze spaarpot jaarlijks mag inkrimpen. Financieel wethouder Erika Spil (P21) gaat hier een voorstel voor maken.

Hein Hoitink kaartte dit probleem namens De Liberalen aan: ,,De financiële situatie van de gemeente Bunnik is momenteel zeer gezond, maar hoelang blijft dit zo? De Liberalen zijn geschrokken omdat reserves naar 8 miljoen gaan - we teren voor 30 procent in. Als gemeente hebben we geen tafelzilver meer in spaarpot zitten. Het Burgje is het laatste woningbouwproject waarmee we geld kunnen verdienen om de spaarpot aan te vullen. We moeten dus voorzichtig zijn. Het is goed om ambities te hebben, maar de financiën kennen duidelijk grenzen.”

Erika Spil vroeg Hein Hoitink om suggesties hoe een rem het best kan worden ingebouwd: ,,Kunt u een richting aangeven? Bijvoorbeeld dat ze niet verder mogen zakken dan bepaald bedrag? En dat er dan een waarschuwing volgt?”

Hein Hoitink zei aan een bepaald percentage per jaar te denken, waarop de Algemene Reserves mogen afnemen. ,,We moeten in elk geval niet de 30 procent van het afgelopen jaar als richtlijn nemen. Als we dat doen dan zijn de financiële reserves snel opgedroogd.”


Arie Viskil (P21) had eerder de 11 miljoen spaargeld al geen vetpot genoemd: ,,Met zoveel ambities in het coalitieakkoord, onder andere over duurzaamheid, zullen we creatief moeten zijn.”

Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) legde uit dat er in 2019 inkomsten voor Het Burgje te verwachten zijn: ,,In september/oktober start de verkoop. Op dit moment is er een wachtlijst van meer dan 1000 personen. Projectontwikkelaar Explorius levert eind 2019 de 1e fase op, en de 2e fase eind 2020. Hierbij moet ik wel een kanttekening plaatsen: er is één ‘maar’. Het probleem zit hem niet in de vraag naar woningen, maar wel in het tekort aan aannemers, mensen die de bouw gaan uitvoeren. De ontwikkelaar puzzelt hier op dit moment op.”

Tijdens deze vergadering zijn er geen Algemene Beschouwingen gehouden en waren er geen moties en amendementen. Dit alles is doorgeschoven naar de begrotingsvergadering van november. Deze Kadernota is met algemene stemmen aangenomen. Met daarbij een kritische kanttekening van Leny Visser (CDA) vanuit de oppositie: ,,We staan tamelijk kritisch tegenover dit hele voorstel. Het is vervelend dat we in november pas een aantal dingen helder krijgen. We willen sneller meer duidelijkheid, en we hopen daar ook nog op. Maar we zullen wel voorstemmen.”

Aan het begin van de raadsvergadering deelde het college gebak uit. Wethouder Erika Spil (P21) kondigde het aan: ,,We hebben vanavond een traktatie. Omdat het de laatste vergaderavond voor het zomerreces is, maar ook de eerste raadsavond van een nieuwe collegeperiode van vier jaar." Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) deelde vervolgens gebak en koek uit aan raadsleden.