Regionale Energie Strategie

BUNNIK Bij het klimaatakkoord in Parijs is vastgesteld dat de klimaatopwarming beperkt blijft tot maximaal 2 graden Celcius. Vanuit het klimaatakkoord moet de landelijke opwekking van 35 Twh (terrawaat-uur) aan opwek van duurzame elektriciteit in de regio's worden vertaald. Gemeenten, provincie en waterschappen zijn met de uitwerking hiervan bezig. In onze regio U16 blijkt dat de regio zijn energieverbruik zelf kan opwekken. Hiervan zal iedere gemeente een substantieel deel op zich moeten nemen. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Binnen de regio U16, bestaande uit 16 gemeenten en vier waterschappen, is afgesproken zelf al met initiatieven aan de slag te gaan en niet de wachten op de uitvoering van de RES. Wethouder Spil: "Het is moeilijk met 16 raden en we zullen moeten zoeken om tot een goede conclusie te komen." Naast zonnevelden draagt ook het isoleren van huizen hieraan bij.