• Ouders maken zich ook zorgen voor de veiligheid van spelende kinderen tijdens de bouw. Hier is buiten de hekken een graver aan het werk, in de nabijheid van kinderen.

    Tanzarella

Rechter steekt geen stokje voor bouw scholeneiland

BUNNIK Op woensdag 6 februari stonden omwonden en een groep ouders voor de rechter om hun bezwaren tegen de vergunning voor de nieuwbouw op het scholeneiland toe te lichten. Tegelijkertijd vroegen ze om een ‘voorlopige voorziening’ waarmee de bouw tijdelijk kan worden stopgezet. Ze vonden bij de rechter geen gehoor, en dat is een grote teleurstelling aldus Annunziata Tanzarella.

Kuun Jenniskens

Vandaag, op woensdag 13 februari, bleek dat de rechter hun bezwaren ongegrond heeft verklaard. Annunziata Tanzarella legt, namens de Oudergroep en omwonenden Groen Scholeneiland, uit dat de rechter de vergunningen voor het medisch centrum en het woonzorggebouw alleen heeft getoetst op het bestemmingsplan.

GROTE PARKEERDRUK Verder is de rechter van mening dat de gemeente zijn best heeft gedaan om zaken bij te stellen. Tanzarella: ,,De rechter gaat hiermee voorbij aan het feit dat een aantal zaken niet kloppen. Zo wordt de parkeernorm niet gehaald. Omdat er meer groen is gehandhaafd, moet er geparkeerd worden op de openbare weg. Maar binnen 150 en 250 meter is daar geen ruimte voor, zo blijkt ook uit tellingen. Er is geen rekening gehouden met het feit dat mensen die een medisch centrum bezoeken, vanwege hun gezondheid dichterbij moeten kunnen parkeren. De parkeernorm moet om die reden opgehoogd, en dat is bij dit bouwplan niet gebeurd.”

Deze grote parkeerdruk in nabijheid van twee scholen, bibliotheek en kwetsbare ouderen, wordt door deze bezwaarmakers als onveilig ingeschat. ,,Tien jaar geleden zijn afspraken gemaakt met omwonenden, maar toen ging het nog om woningen - dat is wat anders dan een gezondheidscentrum.”

Ook kloppen er zaken niet met de bouwhoogte van het woonzorgcentrum waar volgens deze groep via een omweg een derde bouwlaag wordt gerealiseerd.

WAAR WEGING VAN GROEN EN GEZONDHEID? Tanzarella zegt dat ze erg teleurgesteld zijn. Het nieuws is kersvers. Ze gaan de uitspraak laten bezinken en zich beraden of een stap naar Raad van State zinvol is. ,,Wat lastig is voor ons, is dat we in de procedure nergens ruimte vinden voor niet formele punten - zoals de gezondheid van kinderen, de rechten van het kind, en natuurlijk ook van deze kwetsbare groep ouderen.”

In procedures wordt niet gekeken wat het betekent als kinderen minder groen om zich heen hebben en in een lokaal met weinig daglicht moeten werken - wat dat met hun gezondheid, leren en welbevinden doet. Tanzarella: ,,We hebben het in elke fase ter sprake gebracht; bij het bestemmingsplan en bij de bouwvergunning. Steeds kon dat niet worden getoetst. Ook deze rechter hebben we gevraagd waar deze afweging plaatsvindt. Deze rechter opperde dat het bij het bestemmingsplan aan de orde had kunnen komen, en dat Raad van State mogelijk met een bredere bril naar het plan kijkt.”