• www.pixabay.com

Forse twijfels bij Raad van State over bestemmingsplan Huize Cammingha

DEN HAAG De gemeente Bunnik mag er sterk rekening mee houden dat de Raad van State extra huiswerk gaat geven om het bestemmingsplan Huize Cammingha en Landgoederij op te lappen. De voorzitter van de Raad vroeg de woordvoerster van de gemeente maandag tijdens een zitting hoeveel reparatietijd men denkt nodig te hebben. En dat betekent dat de Raad nu al inziet dat het plan gebreken heeft.

Volgens enkele bewoners van het Willem van Kouwenerf is het plan niet strikt genoeg. ,,Het gaat ons erom wat het bestemmingsplan mogelijk maakt. Waar ligt de grens? Zonder goede grenzen hebben wij geen bescherming", zegt een van de buren van het complex aan de Camminghalaan.

Het geschilpunt is het gebruik van het buitenterrein. Aanvankelijk wilde de gemeente daar een beperkt aantal grote evenementen toelaten. Maar na bezwaren van omwonenden zijn evenementen daar nu niet meer toegestaan. Hoewel de gemeente de deur toch weer op een kier zet. ,,Kleine evenementen op het buitenterrein kunnen wel incidenteel plaatsvinden", zegt de gemeentewoordvoerster. ,,Dat kan met een bestemmingsplan niet eens worden verboden."

EVENEMENTEN De raadsvoorzitter toonde zijn twijfels. ,,De vraag voor mij is of er toch iets over die evenementen op het buitenterrein geregeld had moeten worden." De buren vinden dat dit zonder meer moet gebeuren. Ze zeggen niet te twijfelen aan de goede bedoelingen van de Gebroeders Peek die het complex exploiteren. Maar heldere regels ontbreken nu en die zijn alsnog nodig om overlast te beperken.

De gemeente wees ook op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin kleinschalige evenementen worden geregeld. Voor echt kleinschalige evenementen is niet eens een vergunning nodig. De buren willen dat ook dit beter wordt geregeld in het bestemmingsplan, omdat dit meer zekerheid biedt.

OVERLOOPPARKEERTERREIN Hetzelfde probleem speelt volgens hen ook met het overloopparkeerterrein. Dat deel van het buitenterrein mag worden gebruikt als de parkeerplaats bijna vol is. De buren zien het gebruik van dit terrein als extra parkeerplaats niet zitten vanwege de geluidsoverlast die daar wordt veroorzaakt. Ze vinden die extra parkeerruimte in het groen ook niet nodig omdat er al voldoende parkeerruimte is.

Maar de gemeentewoordvoerster stelt dat juist de buurt wordt beschermd met dit extra terrein. Anders zouden de gasten in hun buurt gaan parkeren. Bovendien heeft de gemeente geluidsonderzoek gedaan naar het parkeergebruik van dit terrein. Overigens blijkt dit onderzoek niet te zijn gedaan voor gebruik in de avond en nacht. Ook dit zal waarschijnlijk door de Raad worden bestempeld als een gebrek dat hersteld moet worden.

De uitspraak volgt over zes weken.