• Op het terrein van Rhijnhaeghe lijkt de ontmanteling begonnen

    Kuun Jenniskens

Raad van State kritisch over bouwplannen Rhijnhaeghe

DEN HAAG BUNNIK De kans is groot dat de gemeente flink moet gaan sleutelen aan het bestemmingsplan Rhijnhaeghe. Dit bleek donderdag tijdens een urenlange zitting bij de Raad van State in Den Haag. De staatsraden schoten met scherp op het plan voor woningbouw dat niet uitblinkt door helderheid.

door A. van der Wel

FLEXIBELE BOUWHOOGTE Zo is de bouwhoogte van het hoogste deel van het 91 woningen omvattende complex bij de Van Zijldreef, een groot probleem voor de omwonenden. En dat is het ook voor de Raad. De omwonenden zien niets in de 17 meter hoogte die de gemeente gunt aan projectontwikkelaar Sustay. De vraag is vooral vanaf welk peil die bouwhoogte gemeten wordt. De gemeente zegt wel dat Sustay niet hoger mag bouwen dan 17 meter. Maar het bestemmingsplan is daar niet helder over omdat een goede peilaanduiding ontbreekt. Terwijl aan het plan juist een regel is toegevoegd om dit duidelijker te maken. Volgens de raadsvoorzitter hanteert de gemeente nu een flexibel peil: “Ik heb nog nooit zoiets gezien". Volgens een van de staatsraden laat het plan in theorie zelfs toe dat het vijf bouwlagen tellende bouwdeel op een heuvel van drie meter hoog wordt gebouwd. Dat kan niet de bedoeling zijn en dat is het volgens de gemeente ook niet.

GEEN GROENGARANTIE De Raad constateerde met de omwonenden dat ook het groen niet is gegarandeerd. De omwonenden en de Raad vallen ook hier weer over de planregels. Want groen kan in dit plan ook bestrating zijn of bouwwerken voor een speelterrein. De raadsvoorzitter constateerde dat het bestemmingsplan geen garantie geeft dat het groen er inderdaad komt.

KAPWONINGEN De advocate van de gemeente kreeg het ook zwaar te verduren bij het plandeel voor zes twee-onder-een-kapwoningen. Daarvoor heeft de gemeente één groot bouwvlak aangewezen. Het gevolg volgens de omwonenden en de Raad is, dat in theorie dit hele bouwvlak kan worden volgebouwd. Dat zal volgens de gemeente en Sustay zeker niet gebeuren, omdat dit praktisch niet mogelijk is met het huidige bouwplan. Maar binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar kunnen bouwplannen veranderen en ook andere ontwikkelaars aantreden. Die kunnen in beginsel een grote wand van nieuwe woningen realiseren achter de woningen aan de Hoefijzerlaan.

BUNNIKSE MAAT De Raad zal ook gaan oordelen over een mogelijke strijd van dit bestemmingsplan met het beleid voor behoud van het groene en dorpse karakter van Bunnik. Dit beleid is vastgelegd in de zogeheten Strategische Agenda. Volgens Piet Koning van de wijkvereniging is dit beleid in overleg met veel dorpsbewoners vastgesteld. En dat wordt volgens hem en andere omwonenden om zeep geholpen met het in hun ogen megalomane plan Rhijnhaeghe. Dat plan houdt volgens de bezwaarmakers geen rekening met de Bunnikse maat. De advocate van de gemeente stelt dat het plan past binnen dit beleid. Het is volgens haar een kwestie van maatwerk. Het lijkt erop dat de omwonenden met dit principiële bezwaar de slag niet gaan winnen. Een van de staatsraden vroeg zich af of de Strategische Agenda wel hard beleid is.

De Raad van State doet binnen enkele maanden uitspraak over het plan Rhijnhaeghe.