Raad en college lijnrecht tegenover elkaar over verkoop Eikenpadplantsoen

Volgens CDA trekt college een te grote broek aan

Het debat zal in eerste instantie gaan over de verkoop van de eerste tranche. Maar het college heeft nog niet duidelijk gemaakt wat er gebeurt met de tweede tranche van nog eens zeven huiseigenaren aan wie 'snippergroen' is aangeboden. In een nota van het college aan de gemeenteraad met uitleg over de verkoop van het snippergroen, wordt over deze tweede tranche niet gerept. Dat is opmerkelijk, want hier ligt een ingewikkelde kwestie - omdat het mogelijk tot rechtsongelijkheid kan leiden. Dan lijkt overleg met de gemeenteraad toch op zijn plaats. De gemeentewoordvoerder legt hierover uit dat de focus van het college de afgelopen weken lag bij het reeds verkochte groen. "Na het raadsdebat van 9 juli zal het college zich over deze tweede tranche buigen." 't Groentje vroeg de gemeenteraadsfracties alvast om hun mening. Mag deze tweede tranche ook worden verkocht?

Paul Heijmerink (P21) zegt in een korte reactie dat zijn partij tegen de verkoop van het Eikenpadplantsoen is. "Dat is niet veranderd. Maar tussen de 'wil' en de 'daad' staat juristerij. Dat zijn we nu aan het uitzoeken. Dat geldt ook voor de vraag over de tweede trance. In de fractievergadering van 7 juli bepalen we hoe wij in het raadsdebat zullen handelen."

Coalitiegenoot Hein Hoitink (Liberalen) vindt het verstandig dat het college de verkoop van de tweede trance 'on hold' heeft gezet totdat zij de mening van de raad heeft gehoord. Hoitink: "De Liberalen waren al tegen de verkoop van de eerste trance en zijn uiteraard ook tegen de verkoop in de tweede trance. De eerste verkoop valt helaas niet meer terug te draaien omdat de koopcontracten al zijn getekend, maar dat is bij de tweede trance gelukkig niet het geval. De Liberalen zullen er dan ook bij het college op aandringen dit deel van het Eikenpadplantsoen niet te verkopen." De Liberalen overwegen een motie om het college hiertoe te bewegen.

Vanuit de oppositie merkt Leny Visser (CDA) een opeenstapeling van fouten op. "Wij vinden dat de stroken grond langs het Eikenpad niet voldoen aan het criterium 'perceel van ondergeschikte betekenis'. Wij willen dat het college deze fout herstelt. Daarbij zullen wij oproepen om de grond die verkocht is, niet te leveren. En tevens de grond die nog niet verkocht is, van de plankaart te verwijderen."

Het CDA heeft ook nog een en ander op te merken over de gang van zaken. "In het beleidsdocument en in de koopcontracten wordt op een verschillende manieren gesproken over de gebruiksmogelijkheden en bestemming van de percelen. Dat is erg verwarrend en daarmee zijn de inwoners niet goed geïnformeerd." Het CDA meent verder dat het college een te grote broek heeft aangetrokken: "Het college stelt dat na de verkoop van de percelen de bestemming gewijzigd zal worden, zonder daar een voorbehoud aan te geven wat betreft de rol van de raad in deze. Daarmee overschrijdt ze haar bevoegdheid en treedt in die van de raad." Leny Visser (CDA) is voorts van mening dat het college vanwege de ontstane commotie eerder in overleg had moeten treden met de gemeenteraad en meent dat een excuus op zijn plaats is. (KJ)