Raad dwingt respijtzorg af

ODIJK Tijdens het vaststellen van de beleidsagenda voor het Sociale Domein voor de periode van 2015 tot 2018, kreeg wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) van de gemeenteraad de opdracht om ook respijtzorg in deze agenda op te nemen. Respijtzorg is zorg verlenen aan een zorgbehoevende, zodat de mantelzorger van deze persoon ontlast wordt, en even vrijaf kan nemen.

Kuun Jenniskens

CDA raadslid Leen Vernie vroeg tijdens de raadsvergadering aan de wethouder waarom dit niet in de agenda was opgenomen? Een eerder antwoord van de wethouder - dat er wel ooit iets aan respijtzorg zou worden gedaan in de gemeente Bunnik, maar dat daar anderen voor nodig waren - was niet naar tevredenheid van de CDA fractie, zo zei Vernie tijdens de raadsvergadering: "Respijtzorg is toch het kernpunt van de civil society? Dat moet hier toch echt genoemd worden. Op dit punt had ik een actievere opstelling van u verwacht. Zeker omdat de WMO-raad hier ook op heeft aangedrongen. Dus ik vraag u om initiatief om dit alsnog te realiseren."

P21 was het hier mee eens. Nicky van der Voort: "Inderdaad is het heel jammer dat deze vorm van zorg niet in deze agenda is opgenomen. Wij zijn dus blij met deze vraag van het CDA."

Dit punt had ook de fractie van De Liberalen geraakt, zo zei raadslid Klaas Meijer: "Er wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers en daar ligt overbelasting op de loer. Daarom zou ook respijtzorg in deze gemeente voorhanden moeten zijn. Wij vragen de wethouder dit dan ook toe te voegen."

Hierop zei wethouder Jorrit Eijbersen dat Leen Vernie dit terecht had opgemerkt en dat hij voelde dat P21 en De Liberalen dit standpunt delen. "Daarom zeg ik u graag toe, dat ik heel snel aan de gang ga met het concreet vormgeven van respijtzorg. Ik kom spoedig terug naar u als gemeenteraad met de mogelijke financiële gevolgen hiervan."