Raad bespreekt dure wensenlijstjes bij Kadernota

P21 en De Liberalen denken daarbij beiden aan sparen voor 2 zaken uit het Verkeersbeleidsplan, zoals het opknappen van de Traverse in Bunnik als de spoortunnels klaar zijn, en het herinrichten van het centrum van Odijk (De Meent).

Vanuit de oppositie is geopperd om het geld aan kunstgrasvelden te spenderen, samen met het opknappen van stoepen en straten in Werkhoven - iets dat hoognodig is volgens Jos van Eck (CDA).

Hein Hoitink (Liberalen) zei dat wat hem betreft eerst bestaande wensenlijstjes aan de beurt zijn, en dat de tijd in die zin nog niet rijp is voor het indienen van nieuwe wensen. Deze discussie wordt voortgezet bij de bespreking van de Kadernota op 2 juli. (KJ)