• Stichting QuaRijn

QuaRijn verbindt jonge mensen aan zich

BUNNIK Samenwerkingsovereenkomst met opleidingen eerste stap naar Leerlocatie Bunninchem.

QuaRijn, de Hogeschool Utrecht, het Hoornbeeck college en het ROCMN starten met de ontwikkeling van Leerlocatie Bunninchem. Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst op 30 mei j.l. is hiervoor de eerste stap

gezet. Marjolein van Vulpen (coördinator beroepspraktijkvorming QuaRijn):'Wij willen jonge mensen graag aan ons verbinden. Door het bieden van stageplaatsen investeren wij nu al in onze toekomstige medewerkers!'

De samenwerking tussen QuaRijn en de opleidingen gaat een meerwaarde opleveren voor stagiaires, medewerkers maar vooral ook voor de bewoners van Bunninchem. De bewoners van Bunninchem houden de vertrouwde medewerkers om

zich heen. Maar door de aanwezigheid van de stagiaires worden de teams groter en kan de medewerker nog meer voor de bewoners betekenen. Van Vulpen: 'Bewoners uit andere vergelijkbare leerlocaties waarderen de energie en reuring die jongeren brengen erg.' De medewerkers van QuaRijnworden betrokken in alle ontwikkelingen: de meeste reacties zijn heel

positief: 'Laat die stagiaires maar komen'!