Project Betrokken Kinderen voorbeeld van betrokkenheid

Veel partijen werken mee aan dit project, waar kinderen uit groep 7 en 8 van alle basisscholen in de gemeente Bunnik verdeeld over twee dagen kennis maken met vier organisaties. Femke Dotman: De scholen zeiden allemaal direct volmondig ja tegen dit project. Dat is natuurlijk geweldig." Ook de organisaties - Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, Eduation4Kids, de moskee in Zeist-West en EHBO Bunnik/Odijk - waren snel gevonden. Monique van Wielink: "Van elke organisatie doen vrijwilligers mee met dit project. Zij zetten zich belangeloos in en nemen er soms zelf vrij van voor hun werk."

Ruimte en vervoer

Er moest ook nog gezorgd worden voor ruimten. Femke: "De Schoudermantel Jongerenwerk Bunnik in Odijk stellen ruimten beschikbaar, maar ook menskracht voor de activiteit die de kinderen bij Vluchtelingenwerk Samenspraak uitvoeren, met theater." Broekies Buiten stelt een ruimte beschikbaar voor de EHBO, waar een aantal dummies kunnen liggen en andere materialen om een reanimatie na te bootsen. Het Postillion Hotel in Bunnik is de gastheer van Education4Kids. Vervoer is gratis geregeld via de Jumbo in Odijk en Kassing Tours in Bunnik. Op elke locatie staat een gastvrouw gereed, uiteraard op vrijwillige basis. Zij is het aanspreekpunt voor die plek.

Betrokken

Monique em Femke zijn trots op de mensen in de gemeente Bunnik. "De betrokken partijen en mensen hebben een gemeenschappelijke deler, ze zijn maatschappelijk betrokken bij de inwoners van de gemeente Bunnik en bereid door middel van sponsering in goederen, diensten of gelden iets terug te doen voor de Bunnikse samenleving. Dit sluit precies aan bij wat we de jongeren op deze dag willen laten ervaren." (AC)