• Hein Hoitink overhandigt de profielschets aan commissaris van de Koning Van Beek, onder toeziend oog van plaatsvervangend burgemeester Van Schelven

    Kuun Jenniskens

Profielschets burgemeester aan commissaris van de Koning aangeboden; Bunnik zoekt een 'bouwer'

ODIJK Tijdens een speciale raadsvergadering op donderdag 19 april heeft voorzitter van de vertrouwenscommissie Hein Hoitink (Liberalen) de profielschets voor een nieuwe burgemeester aan commissaris van de Koning Willibrord van Beek overhandigd.

Kuun Jenniskens

BETROKKENHEID De profielschets is samen met de bevolking opgesteld. Via een enquête hebben mensen kunnen aangeven over welke kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet beschikken. Daar is massaal (door 479 mensen ) op gereageerd. Bunnikers hebben aangegeven ‘betrokkenheid’ het belangrijkst te vinden - iemand die persoonlijk is in het contact, die stimuleert en zelf inwoners en organisaties benadert voor een gesprek, en die initiatieven uit de samenleving stimuleert.

Ook is buurgemeenten en organisaties om input gevraagd

OPEN In de Profielschets staat dat de burgemeester de gemeenteraad op proces moet aansturen en ‘losjes en met humor’ moet voorzitten. Hij moet direct en open communiceren en midden in de samenleving staan en meebouwen aan de sociale cohesie. Van de nieuwe burgemeester wordt verwacht dat hij medewerkers uitnodigt tot burgerparticipatie. Zijn deur moet altijd open staan en hij moet anderen kunnen laten excelleren.

BOUWER Ook al staat Bunnik voor een grote bouwopgave, toch zei Hein Hoitink bij de overhandiging dat ‘bouwer’ niet per se fysiek is bedoeld, “maar vooral ook sociaal, in de menselijk betekenis van het woord.”

FILMPJE De Profielschets heeft een mooie vormgeving gekregen. Ook is er voor bestuurders die mogelijk op de functie willen solliciteren een wervend filmpje over Bunnik gemaakt. Commissaris Van Beek gaf de complimenten over de vormgeving en het filmpje. “Het is allemaal buitengewoon verzorgd, met veel informatie. Hier mag u trots op zijn.”

PROCEDURE Van Beek legde de procedure uit: maandag 14 mei verschijnt de advertentie in de Staatscourant, de vacature blijft tot 4 juni openstaan. De commissaris selecteert vervolgens een groep waarmee gesproken gaat worden. De vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad - bestaande uit Hein Hoitink, Leny Visser en Ralf Halo en een wethouder - zal uit deze groep in twee gespreksronden tot een voordracht komen van twee kandidaten. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad wie van de twee het wordt. Het kabinet zal dan ergens in november het besluit nemen en dan zal de nieuwe burgemeester - afhankelijk van de eigen agenda - in december aan de slag kunnen.

FLEXIBEL De commissaris stelde Hein Hoitink een aantal vragen om dingen scherper te krijgen. Hoitink legde hierop uit dat Bunnik iemand zoekt die goed kan samenwerken, die zijn bestuursstijl kan aanpassen aan de omstandigheden: “Iemand die toeziet op orde en veiligheid op de bouwplaats. We zoeken een goede aannemer maar geen projectontwikkelaar.” Er ligt ook een voorkeur voor een vrouw.

DYNAMISCH Verder is bestuurlijke ervaring gewenst, maar niet vereist. “Het hoeft ook niet per se te gaan om ervaring bij de overheid of openbaar bestuur te zijn, mag ook bij bedrijfsleven of een maatschappelijke organisatie zijn. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die aan het begin van zijn carrière staat, vanwege het dynamische karakter van Bunnik.”