• Wethouder Erika Spil bij een poster van de molen van Werkhoven op het gemeentehuis

  Kuun Jenniskens
 • Referentiebeeld uit rapport over de omvormers onder de panelen

  Printscreen rapport Landschappelijke onderbouwing
 • Per 2 hectare komt er een trafohuisje, en er komen hekwerken met camera's

  Printscreen Landschappelijke onderbouwing
 • Tekening van hekwerk dat om het veld komt van de Vlowijker zonneweide

  Kuun Jenniskens

Zonder subsidie gaan zonnevelden niet door, aldus wethouder Erika Spil (P21)

ODIJK “Uiteindelijk hoop ik dat de provincie het net zo’n goed idee vindt als wij om aan de slag te gaan”, zegt wethouder Erika Spil (P21) over de twee zonnevelden van samen 40 hectare in de Vlowijkerpolder tussen Odijk en Werkhoven. Het totale grondbeslag is 65 hectare. Op maandag 2 december is er om 19:30 uur een extra Open Huis in het Wapen van Werkhoven over dit onderwerp.

door Kuun Jenniskens

Beide zonnevelden stonden op 19 september op de agenda van het Open Huis, maar zijn toen van de agenda gehaald vanwege een brief van de provincie. Inmiddels heeft het college besloten beide aanvragen toch voor goedkeuring naar de raad te brengen. Wethouder Erika Spil ziet in de contouren van de Provinciale Omgevingsvisie (POVI) voldoende aanknopingspunten. 

,,We hebben voorstudies gezien op posters en dan is het gewoon heel helder dat ze zonne-energie een belangrijke plek gaan geven in de POVI.” Op zich is het mogelijk om met het huidige beleid beide zonnevelden aan te vragen. Maar Spil zegt heel stellig: ,,Wij gaan geen vergunning afgeven als de provincie geen akkoord geeft.”

ZONDER SUBSIDIE GAAT HET NIET DOOR Waarom het voorstel nu toch aan de raad wordt voorgelegd heeft te maken met de subsidie: ,,De reden waarom we nu doorgaan, is dat anders de beide initiatiefnemers de SDE subsidie gaan mislopen. We weten nu al dat er daarna geen subsidie meer komt.”

Kiest het college dan niet teveel voor de initiatiefnemers, zeker gezien het risico de provincie tegen de schenen te schoppen? ,,We gaan door omdat we zonne-energie heel belangrijk vinden, want de panelen gaan een groot deel van onze energievraag oplossen. Dat past binnen het beleid van de gemeente. De andere reden is, dat de kans groot is dat er straks helemaal niks gebeurd omdat de subsidie vervalt. Dan zullen er niet heel snel andere partijen komen. In die zin accommoderen we deze ontwikkelaars omdat we het zelf ook belangrijk vinden.”

Waar is te vinden dat de subsidie niet meer bestaat? ,,De minister heeft onlangs laten weten dat er nu nog een ronde komt met de huidige subsidie en de volgende gaat over het verminderen van CO2 uitstoot. Beide ontwikkelaars geven tegenover ons aan dat het niet realiseerbaar is zonder subsidie. Daar moet ik het dan mee doen en dat ga ik verder ook niet controleren.”

AGRARIËRS BEHEREN NATUURZONES Wethouder Spil legt uit dat de ontwikkelaars een overeenkomst opstellen met de agrariërs waarin staat dat zij het natuurdeel dat aan hun land grenst, zelf gaan beheren. ,,Die zones worden nog wel natuur, maar op een manier dat agrariërs er geen last van hebben. We hebben de tijd dus gebruikt om tot betere afspraken te komen. Er komt een zaaimengsel dat goed is voor de biodiversiteit, maar niet slecht voor de agrariër. Wat ik terug krijg via de LTO is dat agrariërs daar tevreden mee zijn.”

HOE ZIET HET ERUIT? Heeft wethouder Spil wel eens een zonneveld bezocht van deze afmeting? Deze vraag is van belang vanwege zorgen over het landschap. ,,Nee, daar ben ik niet in geweest. Maar we doen wel al het mogelijke om te zorgen dat het landschappelijk goed wordt ingepast. Tendens van het rijk is meer centreren, dus dat er niet overal kleine plukjes zonnevelden en windmolens komen. Dus geen hagelslag idee, maar wel pindakaas - dus de homp. Dit meen ik ook in de POVI te herkennen.”

HEKKEN Landschappelijk inpassing, betekent dat ook een 2  meter hoog hek eromheen, zoals in de bijlagen bij het voorstel te zien is? ,,Het college wil dat de deskundigen het eens zijn over de landschappelijk inpassing. Als er een hek omheen komt, dan past dat of bij de landschappelijk inpassing, of het is bedoeld om de zonnepanelen te beschermen. Daar heb ik geen mening over. Of ik het mooi of lelijk vind, is niet zo relevant. Als deskundigen zeggen dat het goed is, dan vertrouw ik dat. Als ik mijn eigen mening er ook nog overheen ga doen, dan wordt het helemaal moeilijk. Ik vind wel dat we alternatieve energie moeten opwekken.” Wethouder Spil voegt toe: ,,We merken bij de zienswijzen wel of mensen dat een bezwaar vinden of niet en dan kunnen we vervolgens nog eens kijken.”

WEER OPGEDOEKT? Hoe ziet u de tijdelijkheid van zo’n veld? Is het iets dat na 30 jaar kan worden opgedoekt? ,,De ontwikkelingen gaan zo snel. Op dit moment bijvoorbeeld over waterstof, oppervlaktewater, of ramen en wegen die elektriciteit gaan opwekken. Over 5 of 10 jaar ziet de wereld er anders uit. Ik denk dat niet dat zonnepanelen dan nog de oplossing zijn. Dus na 30 jaar hebben we echt een andere situatie. De wereld is heel dynamisch. Daarom blijft de bestemming agrarisch en ontwikkelen we natuur zodat de grond bruikbaar blijft.”