• Kuun Jenniskens

Wat staat er op de raadsagenda?

ODIJK Op donderdag 12 december is het de laatste vergaderavond van de gemeenteraad voor het kerstreces. Belangrijk is een debat over de 40 hectare zonnevelden die tussen Odijk en Werkhoven worden aangelegd. Ook wordt er afscheid genomen van vertrekkend P21 raadslid Nicky van der Voort.

door Kuun Jenniskens

OPEN HUIS Om 19:30 uur wordt er gesproken over de doorontwikkeling van het Centrum voor Elkaar waarvan de taken worden uitgebreid. Tegelijkertijd is en nieuwe APV aan de orde. 

RAAD Om 20:45 uur begint de raadsvergadering. Na een aantal hamerpunten - onder andere over de belastingen voor 2020 - staan er twee debatpunten op de agenda. Er wordt gedebatteerd over de twee zonneparken die in de Vlowijkerpolder tussen Odijk en Werkhoven worden aangelegd. Vervolgens is er een debat over het Wegenbeheerplan voor 2019 en 2020, en ook over het preventie- en handhavingsplan alcohol.

AFSCHEID P21 raadslid Nicky van der Voort heeft aangegeven, vanwege een te volle agenda, om met haar raadswerk te willen stoppen. Koen van Gulik zal haar opvolgen en donderdagavond worden geïnstalleerd als raadslid.