• Anja Voskuilen als inspreker aan het woord

    Kuun Jenniskens

Vertraging besluit 65 hectare zonnevelden

ODIJK De aanleg van 2 zonnevelden van samen 65 hectare - uit 40 hectare panelen en de rest natuur - brengt veel teweeg bij agrariërs en omwonenden. Tijdens een Open Huis over een 'verklaring van geen bedenkingen', melden zich dan ook acht insprekers. Wethouder Erika Spil (P21) zei bij aanvang van de vergadering dat de provincie de aanvraag nog niet kan beoordelen. Daarom vroeg ze het raadsvoorstel voorlopig in te trekken. De gemeenteraad gaf hier gevolg aan, maar besloot wel de insprekers aan het woord te laten.

door Kuun Jenniskens

Wethouder Spil legde uit dat de provincie meer tijd nodig heeft. ,,Wij moeten hier eerst met de provincie gedegen over spreken.” Spil legde tegenover BunniksNieuws.nl uit dat er afgelopen vrijdag een brief binnenkwam van de provincie: ,,Die hebben wij als voorwaarschuwing opgevat. Hierop is er dinsdag en woensdag ambtelijk met de provincie gesproken. Maar een officiële brief hebben we nog niet.”

Namens gedeputeerde Huib van Essen zegt woordvoerder Van Druten dat het ambtelijk overleg hierover inderdaad nog niet is afgerond, laat staan dat er al een bestuurlijk standpunt is. Het is volgens hem geen kwestie dat er iets knelt of dat er iets niet klopt: ,,We moeten deze aanvragen toetsen aan provinciaal beleid en daarover hebben we nog geen bestuurlijk standpunt.”

INSPREKERS Als eerste inspreker zei agrariër en aanwonende Jeroen van Wijk tijdens het Open Huis dat dit plan te groot is voor de kaders: ,,De gemeente behandelt dit als één plan en in het kader staat 20 tot 25 hectare. Het is een overschrijding van 100 procent en dat geeft een te grote impact op het gebied.”

Richard de Bie, een agrariër wiens perceel straks wordt omsloten door zonnevelden, zegt dat hij klaver inzaait zodat hij minder kunstmest hoeft te gebruiken. Volgens hem ligt er zo’n slecht beheerplan dat er nauwelijks wordt gemaaid. Het (on)kruid dat tussen de panelen wordt gezaaid, gaat volop zaaien. ,,Dat gaat niet samen met chemische onkruidbestrijding, dan kan ik de teelt van klaver wel op mijn buik schrijven.”

Gerben Hoogenraat, ook agrariër, zegt dat omwonenden sinds 2016 bezig zijn met het project Zonnig Krommerijn: ,,Wij willen eerst de daken vol leggen. Met 15 deelnemers verloopt dit succesvol, maar met zo’n veld voor de deur zakt het enthousiasme.”

Agrariër en eigenaar van de camping Anja Voskuilen, zegt dat het grote financiële gevolgen heeft: ,,Voor onze camping krijgen we een groot eentonig vlak, niet meer zo mooi kleurrijk als het nu is. Het is voor onze gasten, die vogels spotten, van groot belang. Het doet ons pijn om na 23 jaar hard werken ons levenswerk kapot te zien gaan.”

Namens de Energie Coöperatie Bunnik sprak Alex Kaat. Op zich vindt de ECB deze twee projecten een mooie stap richting verduurzaming van de gemeente Bunnik.,,Het park kan meerwaarde geven op het punt van biodiversiteit.”

Initiatiefnemer van één van de zonnevelden is Freek Wisseloo (BHM solar) noemde de noodzaak om te verduurzamen erg groot, maar zei ook de zorgen van agrariërs serieus te nemen. ,Maar deze sluiten niet altijd aan op de wensen van de gemeente.”

Karin Peterse sprak namens haar familie, die 10 hectare grond inbrengt: ,,Wij hadden eerst dezelfde tegenargumenten, maar ze bleken gebaseerd op emoties. Daarbij, deze grond is niet het juweeltje van de gemeente. Op deze kleigrond groeit alleen gras. Wij hebben zwart op wit dat na 25 jaar alles wordt opgeruimd, dus grond komt weer terug.”

Marius Schaap is de andere initiatiefnemer (LC Energy) en hij is van mening dat er nader over het beheersplan moet worden gesproken; ,,Het Beheersplan is nog openstaand issue. Er is angst voor verwildering en verspreiding van onkruid. Hier liggen tegenstrijdige belangen en deze moeten we bijeen zien te brengen in een compromis.”

RAAD Namens de Liberalen wil Marijn de Vries de volgende keer van het college weten hoe het zit met een kader van 25 hectare, terwijl hier 40 hectare wordt neergelegd? Leny Visser (CDA) noemde de impact groot omdat hier twee gebieden tegen elkaar aanliggen en dat baart het CDA zorgen. Raadslid Inge Verhoef (P21) zei dat er nog werk aan de winkel is bij het beheersplan: ,,Ik hoor bereidheid tot compromissen en ik hoop deze periode van uitstel gebruikt wordt om dichterbij elkaar te komen.”

Het is nog even afwachten wanneer het bestuurlijk advies van de provincie er ligt. Snel daarna zal het opnieuw in de gemeenteraad worden besproken.