• Fruitbedrijf Vernooij aan de Herenstraat in Werkhoven

    Kuun Jenniskens

Raadsvragen over vergunning koelhuis Vernooij

ODIJK WERKHOVEN Vrijdag 11 oktober was het de laatste dag dat bezwaar kon worden gemaakt tegen de vergunning voor een nieuw koelhuis voor Vernooij aan de Herenstraat 79a. Inwoners zijn bang voor meer vrachtverkeer door het dorp, waar hun kinderen fietsen. Ze menen dat dit koelhuis niet alleen voor eigen oogst wordt benut. Reden voor Fred Schenk (Liberalen) om wethouder Erika Spil (P21) tijdens de raadsvergadering van 10 oktober aan de tand te voelen.

door Kuun Jenniskens

Fred Schenk wilde weten of de vergunning inderdaad veel meer ruimte biedt voor opslag dan de jaarlijks te verwachten oogst, en of de vrees van Werkhovenaren dat hier sprake is van een distributiecentrum, terecht is? Ook wilde Schenk weten of en hoe er gecommuniceerd is met inwoners.

Wethouder Erika Spil zei hierop dat er niet actief met alle inwoners is gesproken, maar wel met indieners van zienswijzen. Het BunniksNieuws weet van omwonenden dat dit gebeurde nadat de vergunning op 30 augustus werd verleend. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat dit klopt en dat dit ook de gangbare weg is. Wel is de vergunningsaanvraag gepubliceerd in de krant. 

DRAAGVLAK Spil zei vervolgens tijdens de raadsvergadering, dat er niet gekeken is of er binnen Werkhoven draagvlak is voor dit koelhuis, omdat dit geen weigeringsgrond is binnen de Wabo.

Momenteel is een initiatiefnemer niet verplicht om met omwonenden te communiceren, dat komt pas bij de nieuwe Omgevingswet, die in januari 2021 wordt ingevoerd. De gemeentewoordvoerder begrijpt dat het, vanwege de gevoeligheden die er liggen, misschien beter was geweest om als gemeente vooraf te communiceren: ,,Ook al begrijp ik dat het goed is om meer verbinding te zoeken, toch hebben we daar nu geen mogelijkheden voor.”

BEDRIJF VERSUS OOGST Over de economische noodzaak zei Spil dat de ABC commissie heeft geoordeeld dat er een economische noodzaak is voor het eigen ‘bedrijf’. Zo zei de wethouder het letterlijk op 10 oktober. Dat is wat anders dan voor eigen ‘oogst’. Vernooij is namelijk een internationaal opererend fruitbedrijf, dus dit bedrijf zal zeker veel opslag nodig hebben. Daar zit ook de vrees bij de inwoners. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor eigen ‘oogst’, grondgebonden aan de 31 hectare in Werkhoven. De gemeentewoordvoerder zegt dat er alleen naar de eigendommen in Werkhoven en Vleuten is gekeken. Het internationaal opererende bedrijf Frupaks (met 1000 hectare grond) wordt niet meegenomen, omdat dit ook gronden in het buitenland betreft.

De gemeentewoordvoerder ziet de ABC commissie - die het aantal cellen ten opzichte van de oogst heeft beoordeeld - niet als organisatie die zo maar het verhaal van een ondernemer opschrijft, maar die ook data uit de sector gebruikt en wiens beoordeling ook bij de Raad van State vaak gewicht in de schaal legt.

Over de bezwaarprocedure die omwonenden zijn opgestart houdt BunniksNieuws.nl u op de hoogte.