• Toekomstige nieuwbouw op terrein Rhijnhaeghe

    rhijnhaeghe.nl
  • Op het terrein van Rhijnhaeghe is de ontmanteling begonnen (archief)

    Kuun Jenniskens
  • BDU archief

Plan Rhijnhaeghe loopt vast op parkeerprobleem

DEN HAAG De gemeente Bunnik krijgt 20 weken de tijd om het bestemmingsplan voor woningbouwproject Rhijnhaeghe bij de Van Zijldreef te repareren. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. De Raad constateerde meerdere gebreken in het plan die intussen zijn hersteld, of vlot kunnen worden hersteld. Maar een mogelijk breekpunt is de parkeerdruk die in de omgeving kan ontstaan.

door Adrie van der Wel


PARKEREN BAM Medewerkers van bouwbedrijf BAM hebben voor hun auto's 58 parkeerplaatsen in het plangebied. Die gaan verdwijnen door het bouwproject met maximaal 91 woningen. De omwonende bezwaarmakers vrezen dat de BAM-medewerkers hun auto's dan in de woonstraten in de omgeving gaan parkeren, waardoor in de buurt een groot parkeerprobleem kan ontstaan. De gemeente verwierp dit bezwaar van de omwonenden, omdat de BAM-medewerkers niet meer op het bouwterrein terecht kunnen. Bovendien zou BAM een ander parkeerterrein hebben gehuurd bij het station. En het bouwbedrijf zou afspraken met zijn medewerkers hebben gemaakt om zoveel mogelijk met de trein naar het werk te gaan. Daarom loopt de parkeerdruk in de omgeving volgens de gemeente niet op. Maar volgens de Raad van State heeft de gemeente niet hard gemaakt dat er in het plangebied geen parkeerbehoefte meer is bij BAM-medewerkers. De gemeente moet dit beter onderbouwen of een andere oplossing vinden voor dit parkeerprobleem.

AANGEPASTE PARKEERNOTA De Raad van State constateerde overigens dat er ook een tekort van 24 parkeerplaatsen voor het project zelf zou ontstaan, waardoor nieuwe bewoners van Rhijnhaeghe een plek in de omgeving moesten zoeken. Voor elk bouwproject geldt de regel dat in principe op eigen terrein wordt geparkeerd. De gemeente had niet duidelijk gemaakt waarom dit bij Rhijnhaeghe niet kan. Maar de gemeente is in dit geval gered door zijn nieuwe parkeerbeleid dat andere normen heeft. Daardoor zijn er bij Rhijnhaeghe volgens een nieuwe berekening minder parkeerplaatsen nodig. En die kunnen allemaal binnen het plangebied worden aangelegd.

2 METER ERAF GEHAALD De bouwhoogte van het project was ook een probleem. Het plan maakt het mogelijk dat
er ruim twee meter hoger wordt gebouwd dan de bedoeling is van projectontwikkelaar Sustay en de gemeente. De Raad van State heeft die mogelijke extra bouwhoogte in de planregels vernietigd.

BUNNIKSE MAAT TELT NIET De omwonenden kwamen bij de Raad met een waslijst aan bezwaren, zoals de behoefte aan dit project en strijd met de gemeentelijke wens om het dorpse karakter van Bunnik te behouden. Rhijnhaeghe mag deels maximaal 17 meter hoog worden en dat past volgens de omwonenden niet bij de 'Bunnikse maat' vanwege de hoogte en de
massaliteit. Maar die Bunnikse maat is volgens de Raad geen harde eis voor bouwprojecten. De behoefte aan dit project is door de gemeente ook voldoende onderbouwd. Er wordt weliswaar gesproken van woningbouw op andere plekken. Zoals de bouw van 1000 woningen in Odijk. Maar dat zijn nog geen concrete plannen. Zonder het bouwproject in Odijk is er wel degelijk behoefte aan de 91 woningen in Rhijnhaeghe, aldus de Raad van State.