• Op 19 september werd een petitie aangeboden van liefhebbers van het Hondenspeelparadijs op het gazon van het gemeentehuis

    Kuun Jenniskens

Patstelling Hondenspeelparadijs nog zomaar niet doorbroken

ODIJK Tijdens een overleg in het Open Huis lijkt de patstelling tussen het Hondenspeelparadijs en de gemeente nog voor geen meter te zijn overwonnen. Raadsfracties vroegen zich af of zij hierin een rol konden pakken, maar zij werden vakkundig geparkeerd door wethouder Erika Spil, die wees naar de provincie als boosdoener.

door Kuun Jenniskens

Op 19 september kreeg de gemeenteraad een petitie aangeboden met bijna 2300 handtekeningen als protest tegen de houding en handelingen van de gemeente tegenover het Hondenspeelparadijs aan de Achterdijk in Bunnik - wat een zeer geliefde speel-en trainingsplek voor honden blijkt te zijn. 

Omdat de gemeenteraad zelf een reactie wil formuleren, stond het donderdag 10 oktober op de agenda van het Open Huis. De gemeenteraad wilde bezien wat hun rol kan zijn. Of kunnen ze alleen toekijken welke stappen het college zet?

PROVINCIE HEEFT HET VOOR HET ZEGGEN Voor wethouder Erika Spil (P21) is het duidelijk dat de raad geen rol heeft. Dat zei ze ook. Naar haar mening heeft de provincie de grootste stem in dit kapittel: ,,In een informeel vooroverleg met de provincie hebben zij zich helder uitgesproken over de bebouwing: van de lichtmasten, de kantine en de winkel zegt de provincie dat zij dit nooit zullen goedkeuren. Formeel kan het gebruik niet, maar ze zullen er wel aan meewerken als tijdstippen van 10 tot 16 uur in acht worden genomen en als de vergunning tijdelijk is - want de bestemming blijft agrarisch.”

WETHOUDER WIL RUIMTE INBOUWEN P21 en Liberalen wilden van de wethouder weten of er samen met omwonenden naar een oplossing kan worden gekeken? Wethouder Spil ging hier niet specifiek op in, maar zei dat ze in het hele proces wel wat tijd kan inbouwen. ,,Wij moeten nu gaan handhaven op de bebouwing, maar dat doen we door vooraf aan te geven wanneer welke acties worden ondernomen. Het Hondenspeelparadijs kan een gebruiksvergunning aanvragen, dan kunnen we accorderen. Als zij in deze periode een andere locatie zouden willen zoeken, dan is daar ruimte voor, maar dat is in tijd niet oneindig.”

GEEN BOUWWERKEN Hierna kwamen drie insprekers van het Hondenspeelparadijs aan het woord. Zij gaven al eerder aan dat het met deze openingstijden niet mogelijk is om de hondenschool te laten draaien, en dat is hun bron van inkomsten. Volgens hen moet dit ook gewoon binnen het bestemmingsplan passen als ‘extensieve openluchtrecreatie’. Van bouwwerken is volgens hen nauwelijks sprake; de schuilhut is een oude carnavalswagen op wielen, en de toilet is een dixie - beiden zouden toch heel makkelijk vergund moeten kunnen worden - dus waarom zo'n strakke handhavingsprocedure?

RAAD WACHT EVEN AF De raad heeft besloten de vervolgstappen van het college richting het Hondenspeelparadijs even aan te zien. P21 adviseerde het Hondenspeelparadijs, in navolging van P21 wethouder Spil, een gebruiksvergunning aan te gaan vragen. De fracties van De Liberalen en P21 zitten er iets anders in; mochten ze het nodig achten om in te grijpen, dan zullen ze dat zeker niet nalaten.