• Kuun Jenniskens
  • Nieuwe weg, gezien vanaf de Achterdijk

    Kuun Jenniskens
  • Het nieuwe verkeersplateau in de Achterdijk

    Kuun Jenniskens
  • De werkzaamheden vinden plaats ten zuiden van de A12, ter hoogte van het tunneltje bij Vechten

    Kuun Jenniskens

Parallelweg voor touringcars Vechten voor de helft klaar

BUNNIK Om te voorkomen dat touringcars die bezoekers naar het Waterliniemuseum en Fort bij Vechten willen brengen, via het nu al drukke buitengebied rijden, komt er speciaal voor bussen een nieuwe route tussen de Achterdijk en de Provinciale weg N229. De helft van deze nieuwe route is binnenkort klaar.

door Kuun Jenniskens

Het stuk tussen de Achterdijk en de Tureluurweg is inmiddels uitgevoerd. Er ligt nieuw asfalt met aan weerszijden een fietsstrook, en er zijn grasbetonstenen aangebracht om te voorkomen dat bermen worden stuk gereden.

In de Achterdijk is een verkeersplateau aangelegd, deze heeft als doel de snelheid af te remmen van weggebruikers op de Achterdijk.

Ongeveer ter hoogte van het benzinestation langs de A12 komt er nog een bussluis, nodig om sluipverkeer tegen te gaan. Deze bussluis ligt er nog niet, omdat Stedin eerst elektra voor een lichtmast moet aanleggen. Binnen nu en een maand zal deze bussluis gereed zijn, verwacht een gemeentewoordvoerder.

Pas als de provincie er helemaal uit is hoe de Limesbaan richting het oosten (Arnhem) op de A12 wordt aangesloten, wordt fase 2 van de reconstructie van de Parallelweg uitgevoerd. Omdat de Parallelweg voor die nieuwe aansluiting een stuk moet worden verlegd, is volgens de gemeentewoordvoerder het asfalteren van de Parallelweg tussen de Tureluur en de N229 naar een later stadium verschoven.