• Kuun Jenniskens

Ontwikkeling De Hoenderik

BUNNIK De gemeenteraad van Bunnik heeft een informatienota ontvangen over de ontwikkeling van 'De Hoenderik'. Met deze ontwikkeling kan Bunnik twee vliegen in één klap slaan: een toegankelijk natuurgebied en de realisatie van woningen.

Het college ziet dit project als een kans om een kwaliteitsimpuls te geven aan de noordzijde van Bunnik met een opengesteld natuurgebied en nieuwe woningen. Hiermee gaat De Hoenderik de natuurlijke groene afronding van het dorp vormen. Wethouder Dekker: ,,We zien kansen in de plannen, maar die moeten nog wel worden getoetst aan geactualiseerde kaders. Daarbij is het natuurlijk een voorwaarde dat de raad onze visie deelt."

NATUUR EN RECREATIE Al geruime tijd wordt gewerkt aan plannen voor de ontwikkeling van natuur en woningen aan de noordkant van de dorpskern Bunnik. Het gebied bestaat nu uit weilanden en heeft nauwelijks natuurwaarde. Dit wordt een opengesteld natuurgebied van ruim 7 hectare dat voor iedereen toegankelijk is. Daarmee worden de recreatiemogelijkheden rond Bunnik verruimd. Het nieuwe natuurgebied krijgt hiermee namelijk een rechtstreekse aansluiting op het Jaagpad langs de Kromme Rijn en daarmee op het Romeinse Limespad en sluit ook aan op de aangrenzende natuurgebieden.

DOORSTROOM WONINGMARKT Om te voorzien in de verschillende woonwensen van de inwoners van de gemeente biedt deze ontwikkeling kansen voor mensen om door te stromen waarmee de spanning op de lokale woningmarkt afneemt. Het bouwen van nieuwe woningen in de gemeente Bunnik is hard nodig. Dit project helpt bij het realiseren van verschillende woningtypes en sluit aan bij de 'Visie op wonen'. Er komt namelijk niet alleen woningbouw voor de middeninkomens, maar er is ook plaats voor sociale huurwoningen waaraan nog steeds een groot tekort is in de gemeente Bunnik.

HET PROCES Het project komt nu in een nieuwe fase, namelijk het actualiseren van de kaders waarmee meer zicht komt op de realisatie ervan. Naar verwachting actualiseert het college in het eerste kwartaal van 2020 de kaders. Vervolgens worden ze besproken in het Open huis en daarna door de gemeenteraad vastgesteld.