• Begin juli tijdens open avond over zonnevelden

    Kuun Jenniskens

Omwonenden bezorgd over beheer 65 hectare zonneveld

ODIJK WERKHOVEN Op donderdag 19 september staat 65 hectare zonneveld in de Vlowijkerpolder tussen Odijk en Werkhoven op de raadsagenda; 40 hectare hiervan is bedoeld voor zonnepanelen, de rest wordt ‘natuur’. In het raadsvoorstel staat dat de twee initiatiefnemers BHM Solar en LC Energy voldoende hebben gedaan aan participatie. Daar denken omwonenden anders over. Tijdens het Open Huis komen ze inspreken om hun kant van het verhaal te laten horen. BunniksNieuws.nl sprak nu al met hen over hun zorgen, en liet de initiatiefnemers reageren.

door Kuun Jenniskens

Is er veel contact over en weer? Tonko van der Hoeven heeft elke twee weken contact met Marius Schaaps van LC Energy. Marius Oskam heeft Schaaps één keer bij hem thuis gesproken en één keer met een groep van 7 omwonenden bij Veldhuizen. Patricia Veldhuizen heeft daarnaast twee keer met Freek Wisseloo gesproken van BHM Solar. 

COMPENSATIE Over compensatie hangt nog veel in de lucht. Schaaps heeft een omwonende 12 zonnepanelen op het dak belooft, en maakte ook een afspraak over een tuinset. Volgens Patricia doet Wisseloo niet aan dergelijke compensaties. De mogelijkheden voor planschade zijn nog niet bekend. De groep spreekt ook namens Wim Oskam, Co Oskam, Gert-Jan Oskam, Gerben Hoogeraad, Theo van Eyden, Nils Optekamp, Fred Veldhuizen, Piet Voskuilen, Frank Avezaat, Michel van Lunsen, Marian van Roon, Albert Verkerk en  Richard de Bie.

GESCHROKKEN Veeboer Bart de Kruijf noemt de communicatie met beide initiatiefnemers ‘minimaal’: ,,Ze maken afspraken en komen daar niet op terug. Ze veranderen steeds de teksten en sturen alleen delen van het plan op.” Bart doelt op het landschapsplan dat voor beide projecten door architect Eelerwoude wordt gemaakt. Bart, Richard en Tonko zijn in het concept beheerplan gedoken en deelden deze informatie onlangs met hun buurtgenoten. Slotsom is dat iedereen zich rot is geschrokken. Bart: ,,Er staat bijvoorbeeld dat de aanplant schuilplaats moet bieden aan ratten, vossen, mollen en muizen. In de winter gaan die naar de bewoonde wereld. Deze initiatiefnemers hebben niet in de gaten hoe snel een muizenpopulatie zich doorontwikkeld. Er zal geen bestrijding van deze dieren plaatsvinden, staat er. Stel dat dit op een ramp uitloopt, dan zeggen de initiatiefnemers: ‘wij hebben een vergunning en hoeven dit niet te beheersen want het staan niet in het plan’.”

TE WEINIG SNOEIEN Over het groenbeheer zijn de zorgen het grootst. In het plan lijkt beheer niet voor de hele periode geborgd. Volgens Bart gaan ze pas na vijf jaar bekijken hoe ze dat precies gaan doen. ,,Het eerste jaar gaan ze nog wel snoeien. Op 2 meter van de erfgrens worden doornachtige struiken geplant. Zonder beheer geeft dat veel ondergrondse wortels en ze groeien wijds uit zodat de aangrenzende landeigenaar dit zelf terug moet snoeien. De doornen komen dan bij het snoeien in het gras terecht, dat gras komt bij het melkvee, de koe eet het op en lijdt op deze manier pijn.” 

ZAAIMENGSELS MET DISTELS Ander punt zijn de zaaimengsels. Bart: ,,Er zijn zaaimengsels samengesteld, die niet samengaan met de naastgelegen percelen waar voer voor het melkvee gewonnen wordt. Dan komen er distels in mijn land, en brandnetel en zuring, maar dat eet een koe niet. Dan moet ik een chemisch bestrijdingsmiddel inzetten, maar daarmee breng ik de biodiversiteit om zeep. Dat gaat ten koste van klaver, luzerne en cichorei, die juist weer ‘melk met meerwaarde’ geven bij de melkfabriek.”

Bart heeft uitgezocht dat in een veld met zonnepanelen, door de doorgangen tussen de panelen, de windsnelheid drie keer groter wordt. ,,Als een veld in bloei staat, dan vliegt het zaad met de wind omhoog en verspreidt het zich links en rechts.” 

,,Er staat dat ze maar één keer per jaar gaan maaien”, zegt Bart. ,,Ik vroeg hen hoe ze dat gingen doen? Met een gewone gazonzitmaaier, was het antwoord. Dachten ze nou echt dat ze op die manier een 1 meter hoge gras- en kruidlaag weg konden maaien? Ze hebben echt geen idee.”

OPEN GEBIED VERDWIJNT Daarnaast spelen er bij deze omwonenden ook bezwaren die alle inwoners van Bunnik treffen. Bart: ,,Het open gebied gaat weg.” Patricia Veldhuizen: ,,Waarom zoveel panelen en zo’n groot gebied terwijl het kostbare grond is? Ik heb echt met de boeren te doen.” Ze zit er mee dat direct zo’n groot stuk met zonnepanelen wordt vol gelegd, en niet bijvoorbeeld eerst een proef met 10 hectare. ,,We wonen er naast, de zonnepanelen komen op 20 meter afstand van onze schuur, en weten er nog zo weinig van. Wat is de overlast van geluid, straling en lichtschittering? We weten het niet, het is allemaal nog zo nieuw. Voor ons gaat het te snel. Het is zo moeilijk om je voor te stellen wat de impact is. Daarom is de weerstand ook zo groot.”

Tonko noemt het vreemd dat er niet eerst een onderzoek gedaan is, waarbij is gekeken naar de vruchtbaarheid van de grond en het aantal huishoudens. ,,Aan de Achterdijk en Provinciale weg wonen veel huishoudens.” Marius: ,,Ze pakken de beste grond. Ik zou graag zien dat ze een andere locatie kiezen.”

VOOR PANELEN OP DAKEN Deze groep omwonenden is volgens Tonko geen tegenstander van zonnepanelen. De buurt is betrokken bij ‘Zonnig Kromme Rijn’, een agrarisch collectief voor zonne-energie op daken. ,,Een omwonende veehouder heeft dit juist bedacht om de gemeente Bunnik te helpen met het behalen van de klimaatdoelstelling zonder gebruik te maken van kostbare landbouwgronden. Met 15 projecten leek het initiatief succesvol, maar met zo’n veld voor de deur zakt het enthousiasme onder deelnemers flink.”

In de nabijheid van de A12 en de Raaphof is een initiatief, weet Tonko, voor 9 hectare zonnepanelen. Tonko: ,,Maar die persoon mag niet ontwikkelen, terwijl dat een betere locatie is, zo vlak bij industrie en de snelweg. De kabel kan zo langs de A12 naar Driebergen. En daarnaast, we zouden toch eerst onze daken vol leggen?” Marius: ,,Ik alleen al heb 1000 vierkante meter dak beschikbaar.” 

EERST GOED BEHEERPLAN Tonko weet een oplossing voor deze vervelende situatie: ,,De vergunning moet pas worden gegeven als het beheerplan helemaal goed is, dat we daar echt zeker van zijn. En ik hoop dat de initiatiefnemers begrijpen dat we andere hagen en andere beplanting willen, dat we daarover in gesprek kunnen. Verder moet duidelijk worden gesteld dat omliggende bedrijven geen economische schade leiden.” 

REACTIES VAN BEIDE INITIATIEFNEMERS BunniksNieuws.nl vroeg initiatiefnemers Marius Schaaps van LC Energy en Freek Wisseloo van BHM Solar op deze zorgen te reageren. Omdat ze met dezelfde landschapsarchitect en nagenoeg hetzelfde beheersplan werken, zijn hun reacties gebundeld.

Ze zijn zich ervan bewust dat er nog zorgen zijn over het beheerplan bij een aantal agrariërs met aangrenzende percelen. Schaaps en Wisseloo denken dat dit met verdere gesprekken kan worden opgelost. Ze zijn ervan overtuigd dat ze een project ontwikkelen waarin verschillende belangen van agrariërs (onkruid), omwonenden (aangezicht en comfort) en de gemeente (biodiversiteit) gewaarborgd wordt. Schaaps en Wisseloo staan ervoor open om andere hagen te planten en een ander zaaimengsel, zolang de biodiversiteit en het aangezicht geborgd worden.

Beide heren staan ook open voor suggesties om het beheerplan anders uit te voeren. Het plan is geldig voor de looptijd van het project, en er wordt de eerste vijf jaar elk jaar gemonitord, en daarna elke vijf jaar. 

Onder en rondom de panelen zal de eerste tien jaar jaarlijks 2 keer gemaaid worden; na 15 juni en eind september. De fruitboomgaard wordt elke twee jaar gesnoeid. De gemengde strakke haag wordt in de eerste vijf jaar jaarlijks volledig gesnoeid, daarna elk jaar een andere kant. De losse landschappelijke haag wordt om de twee tot drie jaar wisselend gesnoeid. 

Wat de overlast betreft, Marius Schaaps en Freek Wisseloo verwachten niet dat er plagen van muizen, mollen, vossen en ratten gaan ontstaan. Volgens beide heren is er geen onderzoek bekend dat aantoont dat zonnepanelen geluidsoverlast door wind veroorzaken. Door de coating op de zonnepanelen en de oriëntatie van de panelen, en het groen rondom de panelen, is de verwachting dat ze minder zichtbaar zijn. 

Volgens Schaaps en Wisseloo is iedereen welkom om mee te praten. De heren hebben veel mensen benaderd en gesproken. Er is contact opgenomen met iedere directe omwonende en aangrenzende grondeigenaar. LC Energy heeft nog apart drie kleinere schetsavonden georganiseerd met direct aanwonenden. Daarnaast zijn er twee open avonden geweest waarvoor in de directe omgeving uitnodigingen zijn verstuurd, advertenties in Bunniks Nieuws zijn geplaatst en sociale mediakanalen zijn gebruikt. Tevens hebben beide initiatieven een projectwebsite, waar men zich voor een nieuwsbrief kan inschrijven. ,,Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen en dat loopt nog steeds. Hierbij is de feedback van omwonenden zoveel mogelijk geïntegreerd in de plannen. Het is ons doel en verwachting ook overeenstemming te krijgen met de groep omwonenden omtrent het beheerplan.”