• Glenn van der Vleuten

Nieuw initiatief voor een verkeersveiliger Werkhoven

WERKHOVEN Werkhoven kent een nieuwe initiatiefgroep: Verkeer & Veiligheid. Op vrijdag 13 december houden zij vanaf 8:30 tot 11:30 uur een inloopsessie in de Delteykschool. Het motto is: samen werken aan een leefbaar en veilig Werkhoven.

door Kuun Jenniskens

De groep bestaat uit Glenn van der Vleuten, Karin Schoonheim, Michiel Kool, Jessica Spithoven, Koen Wielens, Hugo Janssen en Krista te Mebel. Het gaat hier om betrokken inwoners die zich grote zorgen maken over de verkeersveiligheid in het dorp. Onder hen mensen die al op verschillende wijzen geprobeerd hebben om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar het gewenste effect bleef uit. Daarom wil men op zoek gaan naar een structurele herziening van de huidige verkeerssituatie. ,,Wij vinden het tijd voor een eigentijdse, samenhangende verkeersoplossing. Geen lapmiddelen meer, maar een integraal plan met veilige doorstroming als resultaat”, zo staat er in de uitnodiging.

MEER EN ZWAARDER VERKEER Werkhoven is een levendig dorp waar veel wordt georganiseerd, veel ondernemers actief zijn en waardoor toekomstige bouwprojecten steeds meer mensen komen te wonen. ,,Die reuring en dynamiek is natuurlijk hartstikke positief. Dat houdt ons dorp levendig! Maar met levendigheid komt natuurlijk ook drukte en meer in het bijzonder verkeersdrukte. De afgelopen jaren is de intensiteit en zwaarte van verkeer over de wegen in en om Werkhoven toegenomen. Met de groei van het aantal inwoners is ook het aantal vervoersbewegingen toegenomen. Boeren gebruiken loonwerkers die, mede door overheidsbeleid, steeds zwaarder voertuigen inzetten voor hun werkzaamheden. Er is een toename aan logistieke bewegingen als gevolg van online bestellen. E-bikes vervangen de traditionele fiets in het straatbeeld. In groepsverband racefietsen wint ieder jaar aan populariteit. Personenvervoer en zakelijk verkeer maken op tijden gebruik van Werkhoven als sluiproute.”

WEGEN VAN OUDSHER SMAL De wegen in Werkhoven zijn hier niet op ingericht, zo menen de initiatiefnemers. ,,Veel wegen zijn te smal voor de steeds breder en groter wordende voertuigen. De draagkracht van bepaalde wegen is beperkt, waardoor sprake is verzakking en scheurvorming in bermen, wegen en gevels van woningen. Verlichting in zijn algemeenheid is schaars. Je kunt nergens echt veilig oversteken omdat er structureel te hard wordt gereden.”

MEEDENKEN Inwoners zijn uitgenodigd om mee te denken over een oplossingsrichting die gebaseerd is op de wensen en behoeften van dorpsgenoten, ondernemers en gebruikers. Een verhaal dat vertaald kan worden naar een realistisch en uitvoerbaar plan dat ‘duurzaam’, ‘integraal’ en ‘toekomstgericht’ is.