• Op dit bedrijventerrein aan de N229 in Cothen is een biomassa centrale gepland (archief 2017)

    Kuun Jenniskens

Meerderheid van PS staat achter Klimaatakkoord

UTRECHT Een meerderheid in Provinciale Staten van Utrecht (PS) staat achter de afspraken en maatregelen uit het Klimaatakkoord. Woensdagavond 6 november debatteerden zij over de plannen die betrekking hebben op de provincie Utrecht. Er komt een onderzoek naar de wenselijkheid van biomassacentrales, en houtbouw zou ook tot minder CO2 en stikstofuitstoot kunnen leiden.

De Rijksoverheid wil voor 2030 de nationale broeikasgasuitstoot met 49% verlagen ten opzichte van 1990. Om dit voor elkaar te krijgen, hebben bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden in het Klimaatakkoord de maatregelen afgesproken waarmee zij dit doel willen halen. Ook staat erin wie wat gaat doen.

HAALBAAR EN BETAALBAAR Over de maatregelen die voor de provincie Utrecht gelden, benadrukten PS dat die haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Zeker voor mensen met een kleine beurs. PS wilden weten wat voor Utrecht de financiële consequenties zijn van het Klimaatakkoord. Dit wordt nader uitgewerkt en de provincie komt komend jaar met een voorstel.

BIOMASSA Verder stond de rol van biomassa in de Utrechtse energiemix ter discussie. Zo gaven PS aan dat er haast moet worden gemaakt met een onderzoek naar de (on)wenselijkheid van biomassa in de provincie Utrecht. Daarom wordt er in het eerste kwartaal van 2020 met een onderzoek gestart. Hierin zal onder meer aandacht zijn voor zowel duurzaamheid als luchtkwaliteit met betrekking tot biomassa. Mochten biomassacentrales als onwenselijk uit het onderzoek komen, dan willen PS weten welke mogelijkheden de provincie Utrecht heeft om nieuwe centrales uit de regio te weren.

HOUTBOUW Ook gaat de provincie kijken of zij in samenwerking met andere partijen pilots kan starten rondom betaalbare en duurzame houtbouw. Bouwen met gecertificeerd duurzaam hout leidt tot minder CO2- en stikstofuitstoot dan bouwen met staal en beton. Ook gaat het bouwen met hout sneller dan reguliere bouwprocessen.

NAJAAR ONDERTEKENING DOOR PROVINCIES Alle twaalf de provincies bespreken het Klimaatakkoord dit najaar en of zij het akkoord willen ondertekenen. Het resultaat van de besprekingen zal een definitieve reactie van de provincies op de kabinetsplannen zijn.