• Essenhakhout op landgoed Kolland is een voor Bunnik nabij Natura 2000 gebied

    landgoedkolland.nl

Heeft stikstofuitspraak gevolgen voor Bunnik?

ODIJK De Raad van State verbiedt activiteiten die stikstof uitstoten, als de vergunning is gebaseerd op toekomstige milieumaatregelen. Nu heeft Bunnik veel plannen onder de noemer ‘Bunnik Bouwt’. Wat de gevolgen zijn voor Bunnik is op dit moment punt van onderzoek.

door Kuun Jenniskens

De gemeente is bezig met een inventarisatie van projecten die gevolgen kunnen gaan ondervinden van de stikstofuitspraak. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat dit samen met de ODRU (omgevingsdienst regio Utrecht) en de provincie Utrecht gebeurt. Volgens de woordvoerder hebben de Bunnikse plannen, zoals woningbouw en reconstructie van Enghboogerd, een kleine schaal: ,,Daarom is de impact op de Natura 2000 gebieden en andere kwetsbare natuurgebieden minder groot. Voor de huidige en toekomstige plannen, wordt het effect op het milieu onderzocht, dus ook stikstof.”

Volgens een gemeentewoordvoerder speelt het stikstofvraagstuk niet bij de 125 woningen van Het Burgje die nu in meerdere fasen worden gebouwd, omdat het bestemmingsplan hier al onherroepelijk is en de Omgevingsvergunning is afgegeven.

In Werkhoven gaat bouwproject Weerdenbrug lopen, voor dit project ligt momenteel een ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Volgens de gemeente is voor dit bouwproject al onderzoek gedaan naar de milieuaspecten, en dus ook de uitstoot van stikstof.

En hoe zit het dan met de grootschalige woningbouwplannen voor misschien wel 4000 tot 5000 woningen ten westen van Odijk? ,,Gezien de afstand van het natura 2000 gebied lijkt het nu nog niet voor de hand liggend dat Bunnik daarvoor moet vrezen. Maar dat betekent zeker niet dat dit niet onderzocht moet worden. Het onderzoek naar de impact op het milieu door stikstof hoort bij het planproces.”

In het geding zijn projecten in de nabijheid van Natura 2000 gebieden, en die liggen niet op Bunniks grondgebied. Buurgemeente Utrechtse Heuvelrug heeft meerdere Natura 2000 gebieden, zoals landgoed Kolland en de uiterwaarden bij de Lekdijk in Amerongen. In deze gemeente staan 103 projecten op het spel, en dat is ook landelijk gezien ongekend veel. Het is wel mogelijk dat Bunnik rekening moet houden met landgoed Kolland, vanwege het essenhakhout ter plaatse.