• Wethouder Erika Spil aan het woord tijdens de Begrotingsraad

    Kuun Jenniskens

Greep uit spaarpot redt de Begroting voor 2020

ODIJK Geen moties en amendementen om de voorgestelde koers te wijzigen, maar wel een raadsdebat over al dan niet bezuinigen en de wens om meer helderheid over de gemeentelijke spaarpot te krijgen. De begroting voor 2020 is uiteindelijk door de hele gemeenteraad aangenomen. Hiermee is besloten om het voorziene tekort voor 2020 van ruim 8 ton, aan te vullen uit de spaarpot.

door Kuun Jenniskens

GEEN BEZUINIGINGEN Belangrijke kwestie bij het Begrotingsdebat van donderdag 7 november was, of de gemeente moet bezuinigen wanneer men zoveel jaar op rij in de rode cijfers staat. Namens De Liberalen zei Hein Hoitink blij te zijn dat dit niet hoeft. ,,We moeten weliswaar opnieuw onze reserves aanspreken, maar deze spaarpot is ook bedoeld om in financieel moeilijke tijden te worden ingezet. Een nieuwe bezuinigingsronde zou een grote bedreiging zijn voor de bestuurskracht van deze gemeente.”

Coalitiegenoot Ralph Hallo (P21) erkent de zorgen over tekorten en hamerde op voorzichtigheid met geld uitgeven - maar putten uit de spaarpot ziet hij niet als risico omdat door bouwproject Het Burgje de spaarpot wordt bijgevuld.

Grote tegenstander van bezuinigingen is wethouder Erika Spil (P21): ,,Ga je bezuinigen als je in de spaarpot zoveel geld hebt? Op zaken zoals de bibliotheek? Hier moeten we niet lichtzinnig over doen. Bunnik heeft in 2012 al het vet al van de botten gehaald en dat gaf een enorme impact. Neem van mij aan, we hebben voldoende spaargeld om deze tekorten te dekken.”

GRAAG OP TIJD WINSTWAARSCHUWING Namens CDA kaartte Leny Visser aan het vervelend te vinden dat er pas bij de presentatie van de begroting in oktober een definitief beeld ontstaat over de financiële toestand van de gemeente voor het jaar daarop. Wat het CDA betreft zou dat eigenlijk voor de zomer bekend moeten zijn. Het Rijk geeft in mei ook informatie over hoeveel geld er het jaar daarop naar Bunnik toekomt - waarom worden die cijfers niet gebruikt?

Financieel wethouder Erika Spil zei hierop dat de gemeente niet wil rekenen met de informatie uit mei omdat die geen reëel beeld geeft ,,Met de cijfers uit september lopen we redelijk in de pas, is onze ervaring. Omringende gemeenten hebben wel een voorschot genomen op de gunstige cijfers van mei, en zij kampen nu met miljoenentekorten - wij niet. Wij begroten dus reëel en voorzichtig.” Spil wil niet gaan werken met een glazen bol. 

TRANSPARANTIE OVER SPAARPOT De Liberalen willen dat het college beter inzichtelijk maakt hoe en wanneer er uit de spaarpot wordt geput. Hoitink: ,,We willen een voorstel krijgen waarin de transparantie wordt verbeterd.” Wethouder Spil zei dat graag te willen doen. Maar zei ook: ,,Pas bij de Jaarrekening (dat is na een lopend begrotingsjaar, red.) geven wij een definitieve klap op de Algemene Reserves. Het lopende het jaar is het beetje erbij en beetje eraf.” 

BESTUURSKRACHT In de Begroting voor 2020 staat dat er een Bestuurskrachtonderzoek zal worden uitgevoerd. De Liberalen en P21 hebben dat in hun coalitieakkoord opgenomen. De CDA fractie noemt dit echter een overbodige exercitie. Leny Visser: ,,Het is duur en we hebben nu geen extern bureau nodig om te vertellen dat we met de burgerparticipatie aan de slag moeten. Dat weten we als raad zelf ook wel.“ Peter Lakerveld (CDA) vulde aan: ,,Wij moeten zelf dynamischer aan de slag en in interactie met inwoners om keuzes te maken.”

Ralph Hallo noemde het juist een goed middel om de organisatie door te lichten: ,,Daar kunnen we van leren, en misschien kunnen we er ons voordeel mee doen.”

VUURWERK Het wordt bijna een gewoonte dat P21 zo in het najaar aankaart of het mogelijk is een centrale vuurwerkshow op touw te zetten. Hallo noemde vuurwerk afsteken een ‘uit de hand gelopen traditie’. ,,Het gaat om gevaar voor mensen, omstanders, natuur en milieu en gezondheidseffecten.”

Burgemeester Ruud van Bennekom gaf direct duidelijkheid: ,,Als burgemeester voel ik niets voor een vuurwerkshow vanwege de openbare veiligheid. Tijdens de nacht van oud op nieuw hebben we de politiecapaciteit niet om dit te handhaven.” De burgemeester beloofde snel met informatie te komen over maatregelen die hij wel gaat nemen. 

STEMVERKLARING CDA Uiteindelijk stemde CDA ook voor deze begroting maar gaf daarbij een stemverklaring af: ,,Wij vinden het niks dat dit een negatieve begroting is. Daarnaast vinden wij het ook heel vervelend als we zouden moeten bezuinigen - dat moeten we zien te voorkomen. Juist daarom willen we meer grip op de cijfers, we willen tijdiger een winstwaarschuwing krijgen en niet pas in oktober bij de begroting.”