• Kuun Jenniskens
  • CDA Bunnik

Gemeenteraad neemt meer regie op zonnevelden tussen Odijk en Werkhoven

WERKHOVEN ODIJK Op initiatief van het CDA, daarin gevolgd door De Liberalen en P21, is vanavond tijdens de raadsvergadering een amendement aangenomen dat ervoor zorgt dat de raad in februari nog aan zet komt. Op basis van de ingediende zienswijzen en de afhandeling daarvan, wil de gemeenteraad beslissen of zij 40 hectare zonnevelden gaat toestaan in de Vlowijkerpolder tussen Odijk en Werkhoven.

door Kuun Jenniskens

Het idee dat speelt bij het CDA en De Liberalen, is dat 40 hectare wel erg groot is. Het CDA presenteerde een plattegrond waarmee werd aangetoond dat beide zonnevelden even groot worden als het oppervlak van het huidige dorp Werkhoven (deze plattegrond treft u aan bij dit artikel). De gemeenteraad wil niet alleen de zienswijzen afwachten, maar ook de reactie van de provincie kennen voordat zij een besluit neemt.

In die zin heeft de raad zich niet laten opjagen door wethouder Erika Spil (P21), die het proces ten behoeve van de subsidieaanvraag van de twee initiatiefnemers wilde versnellen, door voor te stellen de zienswijzen niet meer naar de raad te brengen.

Het CDA was aan het begin van de avond eigenlijk al zover om te besluiten één zonneveld voldoende te vinden. De Liberalen zitten dicht tegen een dergelijk besluit aan, maar geven er toch de voorkeur aan om eerst de zienswijzen en het advies van de provincie af te wachten. Het CDA ging hierin mee en stelt haar definitieve oordeel nu ook uit tot de raadsbehandeling in februari 2020.

P21 noemt de komst van beide zonnevelden belangrijk omdat hiermee 10 procent van de Bunnikse energievraag wordt opgelost en omdat dit een belangrijke stap is in de transitie die Nederland de komende jaren moet maken.

Op BunniksNieuws.nl leest u morgen een uitgebreider artikel met daarin aandacht voor de vragen en afwegingen vanuit de fracties en de reactie van de wethouder daarop.