• Bussluis in de Parallelweg Bunnik

    Broos Karelse
  • Gemeente Bunnik

Gemeente besluit bussluis Parallelweg nader te onderzoeken

BUNNIK De gemeente is de afgelopen maand via BunniksNieuws.nl op de hoogte gebracht van zorgen van inwoners over fietsveiligheid op de Parallelweg. Daarin is een bussluis aangelegd en die wordt gevaarlijk gevonden door tweewielers. Vandaag heeft de gemeente laten weten deze bussluis door een extern bureau nader te laten onderzoeken.

door Kuun Jenniskens

Voor een eerste artikel, waarin Broos Karelse uit Odijk aangaf de situatie voor tweewielers zeer gevaarlijk te vinden, vroeg BunniksNieuws.nl de gemeente om een reactie. De gemeente gaf toen aan dat de de bussluis goed en tijdig met borden en belijning is aangegeven, dus men zag het veiligheidsprobleem niet.

VEEL BEZORGDE REACTIES Omdat er veel reacties op dit artikel kwamen, deed BunniksNieuws.nl een oproep met de vraag wat mensen van deze situatie vinden; is deze bussluis nou wel of niet gevaarlijk voor tweewielers? Veel mensen geven aan het gevaarlijk te vinden omdat deze weg geen busbaan is - en er dus ook tweewielers rijden.

Wat is de situatie? De Parallelweg langs de A12 is vanaf de Tureluur tot aan het tunneltje bij Vechten opnieuw geasfalteerd voor busverkeer van en naar Fort Vechten. Maar ook fietsers en andere tweewielers mogen de weg gebruiken. Om autoverkeer te weren is er een bussluis aangelegd. Daar staat een lantaarnpaal naast.

GEVAARLIJK MET DONKER De meesten mensen uiten hun zorgen en noemen de situatie levensgevaarlijk. Vooral in het donker. ,,In het donker zie je de borden niet. Dit is een doodeng ding.” Weer een ander stelt het zich voor: ,,Iemand op de fiets in het donker inhalen en dan hierin belanden.” En omdat het een verlaten stuk weg is, zegt een ander: ,,Als je hier valt, ziet niemand je om je te komen helpen.”

GROEPJE Wat als je gezamenlijk in een groepje fietst? Ga je dan netjes achter elkaar fietsen om in het smalle rode strookje te kunnen blijven? Weer een ander merkt op dat fietsers, juist omdat er geen auto’s zijn, breeduit naast elkaar zullen gaan fietsen.

DOOR SNEEUW ONZICHTBAAR Iemand maakt zich zorgen over een situatie met sneeuw: ,,In het buitengebied in het donker bij sneeuw zijn de smalle kanten langs de bussluis levensgevaarlijk. Bij winters weer - en gezien het strooibeleid van de gemeente - zal de bussluis ondergesneeuwd raken. Hierdoor ontstaat voor fietsers een gevaarlijke situatie. Een fietser zal nooit in rechte lijn rijden zeker bij een stevige zijwind. Het wachten is op het eerste ongeval.”

AMBULANCE Deze persoon merkt ook op dat een ambulance deze bussluis niet kan passeren. Hier haakt ook een ander op in: ,,Als er een ambulance vanuit Utrecht naar een aanwonende moet, of naar camping van van Zijl, waar 's zomers veel mensen verblijven, dan zou deze helemaal om moeten rijden om pas bij Kassing de Parallelweg op te kunnen.”

GEEN BUSBAAN Meerdere mensen concluderen dat een bussluis bedoeld is voor het weren van auto's op busbanen. Deze weg is geen busbaan, maar zelfs onderdeel van de fietsroute Odijk- Kamerik op RouteYou.

SCOOTER GEVALLEN BunniksNieuws.nl legde deze reacties voor aan de gemeente Bunnik. Daar kwam eerst een formeel antwoord op. Toen wij vervolgens meldden dat er al een scooter over het obstakel was gevallen, werd het even stil. Tot vandaag. Vandaag komt de gemeente met het bericht dat ze een second opinion laten uitvoeren. ,,Gezien de aanhoudende hoeveelheid vragen en opmerkingen heeft de gemeente een extern verkeerskundig bureau gevraagd om deze situatie te beoordelen. De uitkomst hiervan komt waarschijnlijk in januari”, aldus de gemeentewoordvoerder.