• Kuun Jenniskens

Extra vergadering Open Huis in Werkhoven over zonnevelden

WERKHOVEN Tijdens een eerder Open Huis (19 september)  trok wethouder Spil een voorstel terug omdat de provincie nog geen officieel standpunt had ingenomen. Dit is nog steeds niet het geval, toch zal er op maandag 2 december tijdens een extra Open Huis over zonnevelden worden vergaderd.

door Kuun Jenniskens

Het college is toch van plan de gemeenteraad te vragen in te stemmen met de vergunning voor beide zonnevelden in de Vlowijkerpolder tussen Odijk en Werkhoven - samen goed voor 65 hectare.

ANDERS GEEN SUBSIDIE Het college heeft besloten niet langer te wachten omdat de twee bedrijven die de zonnevelden gaan aanleggen - dat zijn BHM Solar en LC Energy - in de problemen komen met de aanvraag van hun SDE subsidie. Deze aanvraag moet voor 1 maart 2020 binnen zijn, willen de oude voorwaarden nog gelden. In de toekomst zal de subsidie niet meer worden toegekend op basis van de opwekking van energie - zo staat in het raadsvoorstel - maar op basis van CO2 besparing. De verwachting is dat zonnevelden daarmee buiten de subsidieregeling vallen. De wethouder noemt dit niet in het belang van de gemeente.

AMBITIE 10 PROCENT DUURZAAM 2020 Wethouder Erika Spil: ,,Met deze zonnevelden kunnen we een groot deel van onze gezamenlijke energieopgave, namelijk de doelstelling om 10 procent duurzame energie op te wekken voor 2022, bereiken. Dit is vastgesteld in het collegeakkoord ‘Bunnik Bouwen Voor Elkaar’ 2018-2022. Dat is onze belangrijkste drijfveer om nu door te zetten.”   
De provincie is bezig met nieuw beleid (het POVI), een concept wordt in december in Provinciale Staten besproken. De definitieve vaststelling is eind 2020. 

Deze extra vergadering van het Open Huis vindt op maandag 2 december plaats om 19:30 uur in het ‘t Wapen van Werkhoven in Werkhoven.