• Molen in de jaren 60

    Beeldbank RCE

Erfgoedvereniging Heemschut vraagt met spoed monumentenstatus aan voor molenromp Bunnik

BUNNIK De commissie Utrecht van Heemschut heeft met spoed de monumentenstatus aangevraagd voor de molenromp van de molen Van Zijl/ De Heul in Bunnik. Zonder deze status is de molen niet beschermd. De romp uit 1800 wordt gesloopt voor een appartementencomplex. De Historische Kring Tussen Rijn en Lek steunt de aanvraag. 

door Kuun Jenniskens

De erfgoedvereniging is van mening dat de molenromp in goede technische staat is en ziet geen bouwkundige aanleiding voor sloop.

Heemschut merkt verder op dat in de molen een opmerkelijke gevelsteen aanwezig is met een verwijzing naar het bijbelverhaal van Ruth en Boaz, waarschijnlijk uit 1800. In de naoorlogse jaren is een aanbouw gerealiseerd met een opvallend metselverband en een kunstwerk in de vorm van een baksteenreliëf. ,,Een dergelijk duidelijk organisch gegroeid complex is ondertussen zeldzaam in Nederland geworden en kan worden gerekend tot industrieel erfgoed", stelt Heemschut.

Reden genoeg voor nader onderzoek, is de conclusie. Heemschut heeft besloten de opdracht te verstrekken aan onafhankelijk architectuurhistoricus om een waardestelling te maken en een advies uit te brengen over de cultuurhistorische waarden van de molenromp, aanbouw en het kunstwerk.

Om sloop te voorkomen heeft Heemschut bij de gemeente Bunnik de monumentenstatus voor de romp aangevraagd. De gemeenteraad is hiervan op de hoogte gebracht. 

BunniksNieuws.nl heeft vragen uitstaan bij de gemeente over de reden waarom de molen in 2009 zijn monumentenstatus heeft verloren en wie hiertoe het initiatief nam.

Eerdere artikelen over de molen zijn hier te lezen: Wat is een Molenweg zonder molen? en Angst voor sloophamer molen.