• Richard Thoolen

College staat beperkt gebruik van Hondenspeelparadijs toe

ODIJK BUNNIK Het college van de gemeente Bunnik heeft besloten dat het Hondenspeelparadijs Midden Nederland, dat gevestigd is aan de Achterdijk, haar activiteiten en inrichting van het terrein moet aanpassen. Het college ziet dat er een grote (regionale) behoefte is van hondenbezitters aan plekken waar honden kunnen loslopen en spelen. Door beperkt gebruik van het terrein toe te staan, komt het college zowel de hondenbezitters als de klagende omwonenden tegemoet. 

door Kuun Jenniskens

Idee is om de locatie te gebruiken als hondenlosloopgebied met speeltoestellen. Hiervoor moeten de bestuurders van het Hondenspeelparadijs een aanvraag tijdelijke omgevingsvergunning indienen. Dat heeft nogal wat gevolgen; de kantine en winkel, het toilet, de opslagruimte en de lichtmasten passen niet in het bestemmingsplan. Deze moeten worden verwijderd. De hekken, speeltoestellen, speelvijver en hindernissen kunnen blijven staan. 

Deze situatie is ontstaan omdat omwonenden van het Hondenspeelparadijs sinds oktober 2017 diverse klachten hebben ingediend over geblaf, lichtoverlast en onveilig geparkeerde auto’s. Uit onderzoek bleek dat het Hondenspeelparadijs voor het huidige gebruik van het terrein, geen Omgevingsvergunning had. De gemeente besloot hierop te handhaven. Op 28 juni 2019 is na contact met de bestuurders en de eigenaar van de grond, een voornemen tot last onder dwangsom verzonden. Vanaf dat moment zijn de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen over het voornemen, zo stelt een gemeentewoordvoerder. Er zijn elf zienswijzen ingediend. Vervolgens is de gemeente in gesprek gegaan met de klagende omwonenden, de bestuurders en de eigenaar van de grond. Het college heeft op dinsdag 3 september over het Hondenspeelparadijs gesproken en op 17 september dit besluit genomen. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met een informatienota.

Vanuit het Hondenspeelparadijs zal donderdag 17 september voorafgaand aan de raadsvergadering een petitie worden aangeboden, die volgens initiatiefneemster Kimberly Wollaars reeds 2262 keer is ondertekend.