• Het oude plan voor 1000 woningen ten westen van Odijk (juni 2010)

    Bugel Hajema

Bunnik wacht niet langer op regio en gaat van start met woningbouw

ODIJK Bunnik wil gaan versnellen en starten met woningbouw ten westen van Odijk en met het transformeren van bestaande gebouwen bij het stationsgebied, zodat daar ook mensen kunnen wonen. Er is lang genoeg gesproken met de regio en het geduld van Bunnik is op. Dat blijkt uit een raadsvoorstel dat B&W naar de raad heeft gestuurd. Idee is om in 2024 de schop in de grond te zetten.

door Kuun Jenniskens

Het is de gemeente Bunnik de afgelopen twee jaar niet gelukt om een coalitie te vormen met (buur)gemeenten om zo samen de regionale woningbouwopgave vlot te trekken. Idee daarbij was om ook de uitvoering samen op te pakken. Omdat de vraag naar woningen blijft stijgen, wil Bunnik niet langer wachten. De gemeenteraad vroeg het college in juni al om te gaan versnellen, en die pakt nu die handschoen op. B&W wil van start met woningbouw ten westen van Odijk, maar ook in het stationsgebied. Dat laatste is een nieuw idee.

De gemeente sprak al in december 2017 bij de Uitvoeringsstrategie af om meer te gaan bouwen voor starters en jongeren. Idee is ook om ouderen te verleiden hun eengezinswoning te verlaten door hen een passend alternatief te bieden. In de Woonvisie (2018) is vervolgens afgesproken voldoende woningen te bouwen voor mensen met een laag- en middeninkomen.

In Bunnik zijn in 2030 ongeveer 1390 extra woningen nodig om de eigen bevolking de kans te bieden om in de eigen gemeente te blijven wonen. De gemeenteraad ambieert om op elke locatie 30 procent sociale woningen te realiseren. Daarnaast wil Bunnik ook graag bouwen voor de regio.

Binnen de dorpen kunnen naar schatting nog 560 woningen worden gebouwd. Het college wil daarom vanaf 2023 nog 830 woningen bij gaan bouwen. Dit gaat gebeuren ten westen van Odijk - dus nabij Het Burgje -  en bij het station. In het stationsgebied gaat het om transformatie van gebouwen, hier zullen bestaande gebouwen geschikt worden gemaakt huisvesting.

Bunnik wil een gebiedsvisie voor het stationsgebied op gaan stellen en een masterplan voor Odijk west. Ondertussen zal Bunnik in de regio blijven lobbyen voor een grotere woningbouwopgave, daarom moet zeker het plan woningbouw bij Odijk flexibel zijn.

Dit raadsvoorstel wordt op 31 oktober behandeld in het Open Huis en op 21 november tijdens de raadsvergadering.