• De P21 fractie tijdens het Rhijnhaeghe debat (archief)

    Kuun Jenniskens

Breuk in P21 te maken met tempo en ambitie

ODIJK Gister is bekend geworden dat Inge Verhoef, die bij de verkiezingen een grote stemmentrekker bleek, fractievoorzitter wordt van de 5-koppige P21 fractie. Arie Viskil, Astrid van der Stijl en Ralph Hallo zijn uit de fractie gestapt. Wat is er aan de hand?

door Kuun Jenniskens

Kennelijk hebben de drie opstappers maandagavond tijdens het fractieoverleg van P21 een verklaring voorgelezen waarom ze gingen opstappen. Arie Viskil, fractievoorzitter van het vertrokken driemanschap, zegt dat het te maken heeft met verschil in tempo waarmee men dingen wil aanpakken. En hoeveel zaken men tegelijkertijd wil oppakken. ,,In Bunnik hebben we een klein ambtenarenapparaat”, zegt Viskil. ,,We scoren nu goed in allerlei lijstjes, dus kennelijk doen we iets goed. Die balans moeten we niet verstoren door de ambities op te schroeven. Wij hebben verschil van inzicht in hoe je iets kunt aanpakken en wat je in vier jaar tijd kunt realiseren. Het college en de ambtenaren moeten dat kunnen bijbenen, zij kunnen niet alles tegelijk. Dus daar schuurde het in de fractie. Wij zeiden regelmatig: wacht even.” 

GEEN RUZIE Er is geen knallende ruzie volgens Arie Viskil: ,,We nemen met pijn in ons hart afscheid. Astrid zat al 14 jaar in de raad, en ik 10 jaar, Ralph inmiddels 2 jaar. We zijn loyaal aan P21 en willen ellende voorkomen, daarom hebben we gezegd: we trekken ons terug.” Arie Viskil blijft er zin in houden: ,,Bunnik is een mooie gemeente en we gaan met enthousiasme en plezier verder met het raadswerk.” Onder welke naam het drietal gaat opereren is nog niet bekend.

Namens het bestuur van P21 zegt Arjen Hussem het vertrek van de drie te betreuren: ,,We hebben ons ingespannen om te kijken of we samen verder konden. Zij hebben zelf de conclusie getrokken dat dit niet lukt. Tegelijkertijd hebben ze aangegeven nog achter het coalitieakkoord te staan, dat geeft vertrouwen dat het niet politiek inhoudelijk uit elkaar is gevallen.”

HOENDERIK Beide heren zeggen dat het niks met plan Hoenderik te maken heeft - een nieuwbouwproject ten noorden van Bunnik in het groen langs de Kromme Rijn. Binnen P21 zijn de meningen hierover verdeeld en dit onderwerp staat momenteel hoog op de politieke agenda.

REM GETROKKEN Voor fractievoorzitter Leny Visser (CDA) betekent het dat het CDA niet langer alleen vanuit de oppositie opereert. ,,Ook al zei Arie Viskil me dat hij geen oppositie wil worden genoemd.” Visser zegt wel wat van de frictie binnen P21 te hebben opgemerkt: ,,In een aantal situaties zouden ze gaan doorpakken op iets wat zou schuren, maar vervolgens bleef het steken. Kennelijk werd er ergens aan de rem getrokken en kwam het ook niet op tafel bij de agendacommissie.”

Leny vindt het een goede ontwikkeling: ,,Ook al is het voor hen sneu, een raad met vier partijen kan goed uitpakken. Mogelijk is P21 te snel gegroeid.” Visser merkt op dat P21 en CDA nu, met elk vijf zetels, een gedeelde eerste plaats hebben. 

ANDERE DYNAMIEK STEMT HOOPVOL Het CDA hoopt al langer op een andere dynamiek in de raad. ,,Na de verkiezingen stelden wij voor meer op de inhoud samen te werken met een gezamenlijk coalitieakkoord in plaats van het accent te leggen op het inbrengen van een wethouder. Door deze stap van dit drietal ontstaat er een soort grensvervaging tussen coalitie en oppositie. Dat vinden wij een goede ontwikkeling. Verder hopen we dat er in de raad meer debat komt, daar zijn we tenslotte voor gekozen.”