• Plattegrond met 21 cellen waarvan 14 voor eigen oogst (kruisjes)

    Kuun Jenniskens
  • Woordvoerder Karin Schoonheim voor het bedrijf aan de Herenstraat in Werkhoven

    Kuun Jenniskens

Bewoners vrezen dat koelhuis Vernooij zich ontpopt als Paard van Troje

WERKHOVEN Bewoners maken zich zorgen over een toename van vrachtverkeer door de dorpskern nu fruitbedrijf Vernooij aan de Herenstraat 79A een vergunning heeft gekregen voor een grote nieuwe koelhal voor opslag en distributie van fruit. Bewoners vrezen voor verkeersoverlast in de smalle woonstraten van het dorp. Karin Schoonheim voert namens hen het woord. Allereerst doen zij een oproep aan het dorp: dien allemaal voor vrijdag 11 oktober een bezwaarschrift in.

door Kuun Jenniskens

Karin Schoonheim: ,,Dit bouwplan treft niet alleen ons als omwonenden, maar gaat het hele dorp aan - omdat de verkeersveiligheid en leefbaarheid van ons allemaal in het geding is. Kinderen fietsen door de Herenstraat naar school en naar de sportvelden, dus dit gaat iedereen aan.”

Tussen 2004 en 2008 gaf het plan voor de bouw van een nieuw koel-en distributiecentrum van 100 bij 100 meter al ontzettend veel reuring in het dorp. Dit resulteerde uiteindelijk zelfs in de oprichting van de Dorpsraad Werkhoven. Ondanks dit grootschalige verzet gaf de gemeente in 2008 een vergunning af, weliswaar voor een kleiner koelhuis van 60 bij 60 meter. Deze vergunning liet eigenaar Joop Vernooij echter verlopen. Dit jaar januari diende Vernooij de aanvraag opnieuw in en nu gaat hij echt bouwen. Alles gaat plat, alleen de bedrijfswoning blijft overeind.

VERDUBBELING HUIDIGE GEBOUWEN De huidige bebouwing is 2000 vierkante meter. Met de nieuwbouw wordt dit verdubbeld naar 3936 vierkante meter. De hal krijgt op het noorden een kantoor en kantine op de 2e verdieping - waar 25 man kunnen werken. Het hoogste punt wordt 10 meter. Op het terrein komt parkeerruimte voor 25 auto’s en zes vrachtwagens. Aan de oostkant wordt een dubbel laadplatform voor vrachtwagens gebouwd. In de hal krijgen 21 koelcellen een plek, en er komt ruimte voor sorteer- en verpakkingsmachines. Vernooij heeft in Werkhoven 32 hectare grond voor peren in gebruik, in Vleuten is dat 15 hectare. Nieuwbouw is noodzakelijk omdat koelen met freon niet meer mag, en asbestdaken moeten worden gesaneerd. De gebouwen zijn dan ook behoorlijk gedateerd.

TE GROOT Karin Schoonheim: ,,Wij als bewoners begrijpen dat Vernooij zijn zaak wil moderniseren. Daar zien we echt de noodzaak van in, en we gunnen hem dat van harte. Ons bezwaar gaat echter over de grootte van het bedrijf. Met 21 cellen, goed voor 120 ton fruit per cel, kun je toch niet volhouden dat dit alleen voor eigen oogst is?” Het komt hier op neer: wij willen ons woongenot niet laten verpesten door de komst van een distributiecentrum.

HANDEL Het advies van de agrarische ABC commissie ligt tussen een stapel paperassen op de keukentafel. Hierin staat dat 14 ULO cellen bestemd zijn voor de lange bewaring na de oogst. En dat de 7 cellen nabij de sorteerruimte zijn bedoeld voor korte bewaring. Er staat: ,,Met name dit deel heeft aanvrager door zijn bedrijfsopzet meer nodig dan een doorsnee fruitkweker doordat er meer werk wordt gemaakt van afzet.” En hier wringt volgens de bewoners de schoen: ,,Afzet is handel en dan gaat het niet meer om opslag van eigen oogst.“ In het rapport staat ook dat Vernooij cellen voor opslag verhuurt aan derden. 

Bewoners weten te vertellen dat Vernooij via zijn bedrijf Frupaks Vernooij de beschikking heeft over 1000 hectare fruit in binnen-en buitenland. ,,Potentieel is hier dus sprake van een enorme aanvoer van buiten. Dit gebouw wordt exorbitant groot, voor eigen oogst zouden 11 koelcellen voldoende zouden moeten zijn. Hier is dus sprake van een enorme overcapaciteit.”

PAARD VAN TROJE Er is nog maar een week de tijd voordat de bezwaartermijn verstrijkt. Karin Schoonheim gaat in noodtempo alle verenigingen in het dorp benaderen om hen te vragen ook voor 11 oktober een bezwaar in te dienen. ,,Ik ben bang dat we hier het paard van Troje binnenhalen. Een distributiecentrum hoort op een industrieterrein en niet in een dorp of op agrarische grond.” 

VAN IMPELEN MOET WEG Schoonheim vindt het eigenaardig dat loonwerker Van Impelen na jaren soebatten, vanwege verkeersveiligheid uit de dorpskern gaat vertrekken: ,,En dan halen we nu dit binnen? Die lijn kan ik echt niet volgen.”

GEEN ENKELE COMMUNICATIE Wat ook niet lekker zit is dat Joop Vernooij op geen enkel moment hierover met omwonenden heeft gecommuniceerd: ,,Terwijl er zoveel heisa is geweest. Waar is dan je maatschappelijk betrokken ondernemerschap?” Ook dat de gemeente deze aanvraag zo maar heeft afgevinkt zonder enig contact met omwonenden, wordt de gemeente bijzonder kwalijk genomen.

Bewoners proberen ook snel geld bij elkaar te krijgen voor een actueel onderzoek naar de verkeersbewegingen die de bouw van de fruitloods met zich meebrengt, want die gegevens zijn niet up to date.