• Februari van dit jaar is begonnen aan de eerste fase van bouwen ten westen van Odijk: Het Burgje

    Kuun Jenniskens

Begrotingstekort Bunnik opvangen uit reserves en dan snel woningen bouwen bij Odijk

ODIJK Bij de presentatie door financieel wethouder Erika Spil (P21) van de Begroting voor 2020, blijkt dat ook Bunnik voor de bijl gaat; de begroting schrijft rode cijfers van ruim 8 ton voor komend jaar.

door Kuun Jenniskens

Er is al wel een Nota van Actualisatie voorhanden waarin de extra rijksgelden voor de Jeugdzorg zijn opgenomen. ,,Dan ziet de situatie er iets rooskleuriger uit en staan we voor 2020 op een verlies van 658.100 euro”, aldus wethouder Erika Spil die de rode cijfers tijdens het Open Huis van 10 oktober presenteerde. Het jaar 2021 ziet er ook nog slecht uit, daarna begint deze benarde financiële situatie wat aan te trekken - maar dat noemde Spil ‘een kleine marge met veel onzekerheden’.

SPAARPOT HALVEERT Dit jaar is er voor bijna 3 miljoen euro uit de spaarpot van de gemeente geput. 2019 begon met 10,5 miljoen euro, en begin 2020 zal daar nog 7,6 miljoen van over zijn. De wethouder voorspelt dat deze spaarpot in de hierop volgende jaren nog verder zal leeglopen naar een bedrag van 5,6 miljoen.

Het financiële plan voor Bunnik van wethouder Spil is dat er niet wordt bezuinigd, dat er geen geld is voor extra wensen vanuit de gemeenteraad, behalve dan voor investeren in grootschalige woningbouw: Bunnik Bouwt is tenslotte het motto. De begrotingstekorten zullen worden opgevangen uit de gemeentelijke spaarpot.

INVESTEREN IN WONINGBOUW Het persbericht van de gemeente over de Begroting van die middag gaat voor een belangrijk deel over investeringen in woningbouw. Tijdens de presentatie in het Open Huis had Spil hier niets over gezegd. Tegenover BunniksNieuws.nl gaf ze toe dat ze zich hiermee had vergaloppeerd, omdat ze in dit persbericht een raadsvoorstel aanhaalt over investeringen in woningbouw, maar dat voorstel moet nog naar de raad.

Spil tegenover BunniksNieuws.nl: ,,Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we investeren in een woningbouwopgave, dat we dan tevens bouwen voor een leefbaar Bunnik. Het raadsvoorstel dat ik nog naar de raad ga sturen is een oproep om te beginnen aan deze ontwikkeling door een stappenplan op te stellen. Het raadsvoorstel vraagt hierin te investeren, ook door een Gebiedsvisie op te stellen.” Hoeveel woningen heeft de wethouder in gedachten bij deze ontwikkeling? ,,Dat komt pas na de gebiedsvisie aan de orde.”

ODIJK WEST In de Begroting lezen we dat er in 2020 een Masterplan gereed moet komen. Samen met marktpartijen en anderen wil de gemeente inzichtelijk maken wat er allemaal nodig is voor een substantiële woningbouwontwikkeling. ,,De benodigde onderzoeksrapporten, die daarvoor de onderbouwing vormen, laat de gemeente in 2020 opstellen. In 2020 is het masterplan klaar. Daarbij zal begonnen worden met de bouwlocatie in Odijk-west.”

Uit voorgaande jaren weten we dat 'substantiële' woningbouw kan neerkomen op de bouw van 5000 woningen.