• Wethouder Ali Dekker

    Kuun Jenniskens
  • (via) Houd Bunnik Groen

Ali Dekker over plan Hoenderik: 'Na 9 jaar is het tijd om hom of kuit te geven'

ODIJK Wethouder Ali Dekker (Liberalen) zegt over plan Hoenderik: ,,Ik wil graag helder maken dat het een initiatief van derden is, en niet een plan van de gemeente. Via een transparant proces brengen we de raad in positie om hier kaders voor te stellen. Het college ziet inderdaad kansen, maar het gaat er niet om wat ik er precies van vind.”

door Kuun Jenniskens

Het gesprek begint direct over de grens van plan Hoenderik, die al in de Unesco nominatie is meegenomen. Volgens Rob Zakee van Houd Bunnik Groen is het een fout om deze grens op te nemen in het Unesco nominatiedossier, omdat dit plan nog niet is vastgesteld. De provincie Utrecht is echter van mening dat ook potentiële ontwikkelingen mogen meespelen. Wat is de mening van de wethouder?

UNESCO GRENS Ali Dekker zegt dat de provincie de aanvrager van de Unesco nominatie is, dat Bunnik kennis neemt van het document. Op zich noemt Dekker het niet vreemd, omdat er al vanaf 2011 sprake van is om hier ongeveer 7 hectare natuur te ontwikkelen met ruimte voor bebouwing. Met de provincie lopen er al jarenlang gesprekken over wat er in deze zone precies mag - welke balans van bouwen en natuur hier wenselijk is. ,,Al die jaren gaat het om hetzelfde gebied. Het plan is ook opgenomen in officiële documenten. Maar het heeft nog nooit tot een besluit geleid. Dat moet er wel komen. Na 9 jaar is het tijd om hom of kuit te geven.”

GROENE CONTOUR Een aantal jaar geleden stelde de provincie een groene contour vast. Die loopt vanaf de landgoederen tot nabij de noordrand van Bunnik. De rode contour van Bunnik raakt hij niet. Hiertussen ligt een grijs gebied, dit heet een kernrandzone. Ali Dekker: ,,De groene contour bestaat nu uit landbouw. De provincie ziet dit als een potentieel gebied om als natuur in te richten. Op zo’n plek, met een groene contour en een kernrandzone, is de overgang naar de rode contour minder hard. De provincie heeft hier bijvoorbeeld geen richtlijnen gegeven over het aantal woningen. Normaal gesproken mag je niet buiten de rode contour bouwen, maar bij een kernrandzone ligt dat anders. Om het versterken van de natuur te financieren is er een rood voor groen regeling.” Het komt erop neer, dat er met woningbouw geld wordt verdiend om de natuur in te richten. In de nabijheid van een groene contour is daar ruimte voor. ,,De vraag daarbij is altijd”, aldus Ali Dekker, ,,wat is nou de goede balans? Daar is de afgelopen jaren over gesproken, en daar is nog geen definitief besluit over genomen.”

De wethouder ziet overigens in de toekomstige Provinciale Omgevingsvisie (POVI) dezelfde ontwikkeling, ook daar wordt de rode contour minder belangrijk. 

KADERS AANPASSEN Ali Dekker legt uit dat in 2011 kaders zijn gemaakt en dat die in 2017 zijn aangepast. ,,We zijn drie jaar verder en we moeten nieuw beleid, zoals bijvoorbeeld uit de Woonvisie, gaan betrekken bij de kaderstelling.”

Inmiddels heeft de gemeenteraad voor zichzelf de positie gekozen om zelf voor bouwplannen de kaders te stellen, voorheen deed het college dat. In het tweede kwartaal komen de kaders voor Plan Hoenderik naar de gemeenteraad.

NIET VAN DE GEMEENTE De wethouder zegt steeds “wij’, maar dit is toch niet het plan van de gemeente? ,,Het is inderdaad niet ons plan, maar van de projectontwikkelaar. Maar wij moeten het toetsen en dat moet zorgvuldig gebeuren. Het stellen van kaders, dat is wel onze verantwoordelijkheid.”

De projectontwikkelaar heeft een stedenbouwkundige visie en een landschappelijke visie aan de gemeente overhandigd. Waarom wordt dat niet naar buiten gebracht, zeker omdat het veel inwoners bezig houdt?

Ali Dekker: ,,Ik denk dat het tijd is om die visies bekend te maken en we hebben de projectontwikkelaar gevraagd om die op zijn projectwebsite te zetten. Het punt waar de projectontwikkelaar mee zit is, dat wij als gemeente eerst aan zet zijn met de kaders. Als er al visie naar buiten wordt gebracht, lijkt het net alsof de gemeente er achteraan holt. Omgekeerd, als je de visie nu naar buiten breng, dan lijkt het net alsof die kaders er niet meer toe doen.” 

SAMENLEVING De wethouder heeft besloten om beide visies mee te sturen met het raadsvoorstel over de kaders. In het proces van kaderstelling wil de wethouder ruimte voor de samenleving creëren. ,,Ik kan me zo voorstellen, dat we hierover wel twee keer in een Open Huis komen te spreken. Via deze route heeft de samenleving invloed op de kaders.” Zo noemt Dekker bijvoorbeeld de breedte strook tussen de woningen en de Kromme Rijn ‘een echt samenlevingsvraagstuk’. 

HET IS AL NATUUR De redenatie is: we moeten deze huizen bouwen anders kunnen we deze 7,2 hectare niet tot natuur maken. Maar voor sommige mensen is dit al natuur, is het al groen - er zitten al buizerds en reetjes. Als je het gebied toegankelijk maakt, verdwijnt dit misschien juist. Ook door niks te doen, door bijvoorbeeld geen mest meer te gebruiken, ontstaat er vanzelf natuur. Wat is jouw visie? ,,Ik heb geen visie over wat wel of niet natuur mag heten. De provincie legde het gebied in de groene contour, maar stelde aanvankelijk geen geld beschikbaar om het als natuur te ontwikkelen. Nu is of komt er zoals wij begrepen 12 miljoen provinciale subsidie beschikbaar voor het geheel van de groene contour, maar ook dat is nog heel weinig. De kosten zouden hier op 2,5 ton uitkomen. Het  contact met de provincie gaat erover, welke natuurwaarde dit gebied nou precies moet hebben. Daarin zijn zij aan zet en dat bepaalt de investering die ervoor nodig is. Als er geen subsidie is, zijn er andere kostendragers nodig. De projectontwikkelaar betaalt hier dan de natuurontwikkeling.”

SOCIALE WONINGBOUW In het plan zit 30 procent sociale woningbouw, kun je zeggen of dat hier met een fatsoenlijk aantal vierkante meters gebeurt? Ali Dekker: ,,Hoe groot ze worden is nog niet bekend. Maar in het algemeen hebben we in de sociale huur het totale spectrum nodig - dus ook kleine woningen met een huur die niet hoger is dan 400 euro. Dat helpt jongeren die in hun gemeente willen blijven wonen.” De gemeente heeft nu veel grote sociale huurwoningen, zoals in Werkhoven, daar kan geen alleenstaande in.

DURE TOPLOCATIE Van de koopwoningen wordt gezegd dat er gebouwd wordt in het middendure segment voor middeninkomens. Ali Dekker: ,,Dit is kader uit de Woonvisie, dat gaan we voor dit plan als kader opnemen.”

Zo in het midden in het land, begrensd aan de landgoederen en de Kromme Rijn, kun je spreken van een toplocatie. Dat is toch niet te betalen voor middeninkomens?

Omdat er nog geen concreet plan is, zegt de wethouder: ,,Ik verwacht dat er kleinere woningen in het middendeel worden gebouwd. Aan de randen zullen zeker dure woningen komen, want er moet geld overblijven om de natuur in te richten.”

KAN DE RAAD NEE ZEGGEN? Stel dat de gemeenteraad om wat voor reden dan ook, niet met het plan verder wil, kan dat dan nog?,,Ja, daarvoor zitten ze aan het stuur”, zegt Ali Dekker. ,,Dat moet de raad bij de kaders zeggen en goed beargumenteren. Dat heeft te maken met de voorgeschiedenis en het principe van continuïteit van bestuur. Maar mocht hier geen meerderheid voor zijn, dan stopt het.” 

Ali Dekker wil de consequenties van stoppen niet in beeld brengen. ,,Dat is een andere vraag. Als er redenen zijn om het niet te doen, moet je de consequenties aanvaarden.” En deze gevolgen wil je nu niet boven het proces hangen? ,,Dat vind ik druk uitoefenen, en dat doen we niet.” 

Ali Dekker heeft zelf geen opvatting, is niet voor of tegen. ,,Maar ik zie hier wel een kans om op redelijk korte termijn bij te dragen aan woningbouw. Bouwen in Odijk-west duurt nog eindeloos. De grote plus hier is dat je de toegang tot de Kromme Rijn directer maakt en dat je een wandel-en natuurgebied krijgt dat rechtstreeks te beleven valt. Ik merk dat mensen waarde hechten aan de openheid van het landschap, dus dat aspect moet overeind blijven.”