• Initiatiefnemer Ruben Berendts (links)

    Kuun Jenniskens
  • De publieke tribune

    Kuun Jenniskens
  • Insprekers zijn kritisch

    Kuun Jenniskens

Afspraken windpark Goyerbrug Houten niet in steen gebeiteld

HOUTEN Insprekers - veelal omwonenden - zitten barstensvol kritiek op het hele proces, en staan om die reden klaar om tot aan de Raad van State, en zelfs het Europees hof, hun gelijk te gaan halen. Ook bij raadsfracties zijn er vragen, bijvoorbeeld over het gegeven dat het bedrag van 7 ton, dat initiatiefnemer Blue Bear Energy recent heeft beloofd, op geen enkele manier hard te maken is. 

door Kuun Jenniskens

De Houtense gemeenteraad wordt op dit moment gevraagd een Verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het windpark Goyerbrug en om de kaders voor een Windfonds goed te keuren. De vraag is ook of het college de 86 zienswijzen op een goede manier heeft behandeld. De raad neemt hier op 1 oktober een besluit over. Op dinsdag 17 september was hieraan voorafgaand een rondetafelgesprek (RTG), waar 10 insprekers het woord namen. Tijdens deze RTG was het aanzienlijk minder druk dan de vorige raad over het windpark - toen zat de tribune vol met gele t-shirts van tegenstanders, zoals vanuit actiegroep Geen Windpark Goyerbrug. Nu zaten er slechts twee.

KIL EN BUREAUCRATISCH PROCES Insprekers uitten tijdens de RTG veel twijfels en zorgen. Wordt dit windpark niet te dwingend van bovenaf doorgedrukt? Wordt de Kromme Rijnstreek het nieuwe industrieterrein van de energietransitie? Het feit dat er alleen juridisch op zienswijzen is gereageerd, is als kil en bureaucratisch ervaren. Ook een klacht is dat suggesties uit de zienswijzen door het college nauwelijks zijn overgenomen. Er zijn zorgen omdat er nauwelijks gegevens bestaan over de gevolgen van deze 166 meter hoge turbines die nog nergens staan; dat maakt dat er alleen aannames en nog geen harde feiten beschikbaar zijn. Er zijn opmerkingen gemaakt over gezondheidseffecten, bijvoorbeeld in relatie tot laagfrequente geluidsgolven waar nog weinig over bekend is.

TE DICHTBIJ WONING Een jurist rammelde even flink aan de boom toen hij namens een cliënt, die op 283 meter van de turbines afwoont, zei dat de rechter een vergunning zeker niet zal honoreren omdat dit te dichtbij is; turbines zijn eerder niet binnen een afstand van 300 meter vergund. De jurist zaaide hiermee verwarring bij raadsleden en beloofde hen informatie te sturen. Initiatiefnemer Ruben Berendts van Blue Bear Energy verzekerde dat hij aan de wettelijke geluidsnorm kan voldoen door deze grote turbines minder hard te laten draaien.

KUNNEN ALLE BELOFTEN WORDEN WAARGEMAAKT? Grote kwestie lijkt voor een aantal raadsfracties, zoals de VVD, dat de meeste afspraken die in het collegevoorstel worden genoemd, niet in steen zijn gebeiteld. Het gaat om 6 ton extra omdat Berendts inmiddels een grotere groep mensen elektriciteit met korting heeft beloofd. Daarnaast stelt Berendts 50.000 euro voor minima beschikbaar en stopt hij 50.000 in een Windfonds. Wat als SDE subsidie niet doorgaat, gaan deze regelingen dan nog door?  

Ruben Berendts: ,,De compensatieregelingen met de 14 omwonenden staan zwart op wit, die kunnen we niet doormidden scheuren.” Maar over deze 7 ton aan extra beloften zei Berendts geen garanties te kunnen geven. 

Wethouder Hilde de Groot (GroenLinks) zei dat ze er alles aan zal doen om Berendts aan de afspraken te houden, maar dat ze er geen instrumenten voor heeft. ,,Wettelijk gezien hebben geen stok om mee te slaan. We kunnen geen rechtszaak starten, maar de initiatiefnemer kan ook niet zomaar van deze afspraken weglopen.”

Tijdens het raadsdebat van 1 oktober zal deze kwestie zeker nog nader aan bod komen.